Õpetamise arendamise grant

Tartu Ülikool pakub õppejõududele ühe võimalusena oma õpetamist arendada 2-aastase õpetamise arendamise grandi raames. Grandirahadega koos tekib õppejõududele võimalus osaleda õppejõudude kogukonnas, osaleda grandikogukonnale mõeldud õpetamisalastes koolitustes ning saada kogu protsessi jooksul õpetamisoskuste konsultandi tuge. Rahaline toetus koosneb lähetusrahast õpetamiskogemuste kogumiseks ja uurimistulemuste tutvustamiseks rahvusvahelistel konverentsidel ning kolleegidega koos arenemiseks.

Taotelda saab individuaalset või rühmagranti. Rühma võivad moodustada ühe suurema aine õppejõudude meeskond või erinevate ainete õppejõud, kes soovivad läbi viia sarnast muutust. Rühmagrandi eesmärgiks on toetada mõne suurema muutuse elluviimist (näiteks meeskonnaõpe, ümberpööratud klassiruum, probleemõpe, õppeainete ülesed projektülesanded jmt). Kokku jagatakse igas valdkonnas 30 000 eurot.

Kandideerimisdokumendid tuleb saata hiljemalt 8. märstiks personaliarenduskeskusesse Airi Niilole (airi.niilo@ut.ee). Taotlusi hindavad eelnevatel aastatel grandi saanud õppejõud ja õpetamisoskuste konsultandid. Toetuse saajad otsustab õppekomisjon. Grandi saajate valimisel hinnatakse õpetamise arendamise idee ja selle uurimise teostatavust ning võimalikku positiivset mõju õppekvaliteedile akadeemilises üksuses ja ülikoolis tervikuna. Oma õpetamise arendamisel võib mõelda kestliku arengu teemade integreerimisele ainekursustesse või õppekavadesse, ülekantavate oskuste (tulevikuoskuste) arendamisele ainekursustel ning üleantavate oskuste hindamisviiside väljatöötamisele, kavandada võib väikestest ainetest suuremate ainete loomist.

Toetusele kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:

1. õpetamisalase arengu analüüs, mis sisaldab 

  • õpetamisarusaamad (kuni 1 lk A4),
  • meeskonna senise õpetamiskogemuse ja enesearengu refleksioon (kuni 4 lk A4);

2. oma õpetamise uurimise projekt (tegevusuuring) (kuni 4 lk A4).

Grandi saaja(d)...

  • kohustub läbi viima grandi raames oma õpetamise arendamise projekti, selle kohta andmeid koguma, neid analüüsima ja;
  • tegema oma grandi raames tehtud uurimuse kohta vähemalt 2 ettekannet (min. Õppejõult õppejõule konverentsil jaanuaris);
  • osalema vaatlusnädalal "Kolleegile külla" ja kutsuma oma õppetööd vaatama;
  • õppima/saama kogemusi välislähetuses (nt külaskäigud, konverentsid);
  • korraldama kolleegidele õppimise arendamist toetava sündmuse;
  • osalema grandiakadeemias ja teistel grandikogukonna sündmustel;
  • osalema uute granditaotluste hindamisel.

Nõustame kõiki grandi taotlemisest huvitatuid individuaalselt. Palume võtta ühendust oma valdkonna õpetamisoskuste konsultandiga (HV: Katri Kütt, katri.kutt@ut.ee, (+372) 507 2025; LT: Kaire Uiboleht, kaire.uiboleht@ut.ee, (+372) 524 3435; MV: Anu Sarv, anu.sarv@ut.ee, (+372) 5361 4342; SV Airi Niilo, airi.niilo@ut.ee, (+372) 5699 3535).  

Õpetamise arendamise granti on ülikoolis jagatud alates 2015. aastast. Grandi eesmärk on toetada õpetamise arendamist ning kaasa aidata parimate õpetamiskogemuste levitamisele. Programmi rahastatakse Tartu Ülikooli eelarvest. Õpetamise arendamise grantide programmi elluviimist koordineerib TÜ personaliarenduskeskus. Kuni 2021.aastani on igal aastal õppekomisjon valinud igast valdkonnast kolm taotluse esitanud õppejõudu, kes on valmis süsteemselt oma õpetamist analüüsima ja arendama ning oma kogemust jagama. Granti saavad taotleda õppejõud, kes varem pole õpetamise arendamise granti saanud.

Lisainfo: Mari Karm, mari.karm@ut.ee või Airi Niilo, airi.niilo@ut.ee, telefon 5699 3535

2022. aastal anti välja seitse rühmagranti ja üks individuaalgrant. Tartu Ülikooli õppekomisjoni otsuse alusel pälvisid grandi humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast Peeter Torop ja Maarja Ojamaa (filosoofia ja semiootika instituut) ning Kerli Kraus, Madis Maasing, Mihkel Mäesalu ja Anti Selart (ajaloo ja arheoloogia instituut); sotsiaalteaduste valdkonnast Ragne Kõuts-Klemm ja Kaspar Kruup (ühiskonnateaduste instituut) ning Anne Reino, Veiko Valkiainen ja Veronika Krassavina (majandusteaduskond); meditsiiniteaduste valdkonnast Anti Kalda, Joel Lumpre, Gerhard Grentsi  ja Alan Altraja (kliinilise meditsiini instituut) ning Heti Pisarevi ja Inga Villa (peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut); loodus- ja täppisteaduste valdkonnast Ella Puman ja Natalia Saealle; Angela Ivask.

2021. aastal pälvisid Tartu Ülikooli õppekomisjoni otsuse alusel õpetamise arendamise grandi Allan Kährik, Kristiina Praakli ja Reelika Saar humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Toivo Aavik, Maria Jürimäe ja Tiina Tamm sotsiaalteaduste valdkonnast; Mall Eltermaa, Inga Karton ja Mai Rosenberg meditsiiniteaduste valdkonnast ning Lilian Kadaja-Saarepuu, Piret Luik ja Regina Soobard loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

2020. aastal pälvisid Tartu Ülikooli õppekomisjoni otsuse alusel hea õpetamise grandi Kaidi Kriisa, Anu Sööt ja Ilona Tragel humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Eleri Lõhmus, Maria Žuravljova ja Annegrete Palu sotsiaalteaduste valdkonnast; Piret Hussar, Ain Raal ja Maie Tali meditsiiniteaduste valdkonnast ning Tiina Kraav, Anne Laius ja Kaur Lumiste loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

2019. aastal pälvisid Tartu Ülikooli õppekomisjoni otsuse alusel hea õpetamise grandi Jane Klavan, Janet Laidla ja Tiit Remm humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Kaia Kastepõld-Tõrs, Katri Kütt ja Dagmar Narusson sotsiaalteaduste valdkonnast; Ene Indermitte, Kaja-Triin Laisaar ja Ave Minajeva meditsiiniteaduste valdkonnast ning Mirjam Paales, Janika Raun ja Raimond-Hendrik Tunnel loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

2018. aastal pälvisid Tartu Ülikooli  õppekomisjoni otsuse alusel hea õpetamise grandi Terje Loogus, Jaanika Juhanson ja Riina Reinsalu humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Anneli Lorenz, Eve Parts ja Thomas Michael Linsenmaier sotsiaalteaduste valdkonnast; Miriam Ann Hickey, Jaak Jürimäe ja Urve Paaver meditsiiniteaduste valdkonnast ning Marina Lepp, Heili Kasuk ja Toomas Esperk loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

2017. aastal pälvisid Tartu Ülikooli  õppekomisjoni otsuse alusel hea õpetamise grandi Marge Konsa, Katrin Koorits ja Antonina Kostina humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Gaabriel Tavits, Tatjana Koor ja Ingrid Koni sotsiaalteaduste valdkonnast; Aave Hannus, Kai Part ja Ere Uibu meditsiiniteaduste valdkonnast ning Siiri Velling, Johann Langemets ja Tõnu Oja loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

2016. aastal pälvisid Tartu Ülikooli  õppekomisjoni otsuse alusel hea õpetamise grandi Andrus Org, Riina Oruaas ja Natalja Zagura humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Stefano Braghiroli, Aet Kiisla ja Tiiu Taur sotsiaalteaduste valdkonnast; Marje Oona, Oivi Uibo ja Daisy Volmer meditsiiniteaduste valdkonnast ning Svetlana Ganina, Natalja Lepik ja Raivo Raid loodus- ja täppisteaduste valdkonnast

2015. aastal alustasid grandi toel oma õpetamise kaheaastast arendamist ja uurimist Merje Miliste, Sirli Zupping ja Aurika Komsaare humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast; Age Värv, Alar Kilp ja Marge Täks sotsiaalteaduste valdkonnast; Kadri Suija, Ruth Kalda ja Riina Runnel meditsiiniteaduste valdkonnast ning Martin Kärner, Siim Hödemann ja Eno Tõnisson loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.

#õpetamine
Seminar - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Kõrghariduse innovatsioonipäev

#õpetamine
Ere Uibu

Ere Uibu: Eesti õdede haridus on maailmatasemel

#koostöö #õpetamine
Delta hoone

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab viiendat korda informaatika õpetamise konverentsi