Õpetamise kvaliteet ja tunnustamine

Tartu Ülikool väärtustab head õpetamist ja tunnustab aastaauhindadega oma liikmete silmapaistvaid saavutusi kõrghariduse andmisel, teadustöö tegemisel ning ühiskonna teenimisel, et väärtustada nende nähtavust ülikoolis ja ühiskonnas. Auhindade andmisel lähtume ülikooli arengukavast ja ülikooli headest tavadest.

Aasta õppetegu

Auhinnaga tunnustatakse kuni kolme õppetegu (sh isikuid või meeskondi), mis väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ja innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes. Ettepanekuid võivad esitada dekaan või struktuuriüksuse juht või ühiselt vähemalt viis üliõpilast, täiendusõppijat ja/või ülikooli töötajat.

Õppekvaliteedi edendamise auhind


Auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud, ellu viidud ja tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Õppekvaliteedi edendamise auhind on preemia summas 30 000 eurot. Auhinnaga pärjatakse 3 aasta jooksul kolleegide koostöös õppe arendamiseks tehtut.

Aasta õppejõu valimised

Aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal silma paistnud väga hea õpetamisega. Aasta õppejõu valivad üliõpilased, lähtudes õpetamise hindamisel Tartu Ülikooli õpetamise heast tavast.

Vaata infot aasta õppejõu valimiste kohta

E-kursusele kvaliteedimärgi taotlemine

Õppejõududel on võimalik oma e-kursusele taotleda kvaliteedimärki kord aastas avatud taotlusvoorus. 

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena omistatakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele kvaliteedimärk ning nimetatakse nominendid "aasta e-kursuse" tiitlile. Aasta e-kursus valitakse kord õppeaastas ning kuulutatakse välja pärast kvaliteedimärgi taotlusvooru.

Vaata täpsemat infot kvaliteedimärgi taotlemise kohta

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil