E-kursuste kvaliteet

E-kursus on õppematerjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste süsteemne terviklik kogum, mis toetab õppeprotsessi osalist või täielikku läbiviimist veebis. Kvaliteetne e-kursus on oluline ja vajalik erinevatele sihtrühmadele, kellel kõigil on kvaliteedi suhtes oma nõudmised ja ootused.

E-kursuse loomisel on soovitatav lähtuda kvaliteetse e-kursuse loomise juhendist ja e-kursuse kvaliteedikriteeriumidest.

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks

E-kursuse kvaliteedi hindamise vahend

E-kursuse kvaliteedi hindamise interaktiivse vahendi abil on võimalik analüüsida oma e-kursuse vastavust kvaliteedikriteeriumidele. Analüüsi kokkuvõttev PDF-fail on teile abiks, kui hakkate oma e-kursust parendama.

Hinda oma e-kursuse kvaliteeti

Osaliselt või täielikult veebipõhise kursuse loomisel on soovitatav lähtuda kvaliteetse e-kursuse loomise juhendist ja e-kursuse kvaliteedikriteeriumidest. 

E-kursus on hästi struktureeritud ja sisaldab järgmisi põhikomponente:

 1. Kursuse ainekava ja õpijuhis(ed).
 2. Suhtlemisvahendid, nt foorumid, veebiseminarid.
 3. Iseseisvat õppimist toetavad õppematerjalid, nt täistekstilised õppematerjalid, videod jm.
 4. Iseseisvat õppimist toetavad tegevused, nt enesekontrollitestid jm interaktiivsed harjutused.
 5. Vahendid kodutööde esitamiseks ja õppijate hindamiseks, nt ülesanded, testid, foorumid jm.
 6. Seadistatud hindetabel
 7. Vahend(id) e-kursuse kohta tagasiside saamiseks, nt tagasiside küsimustik, foorum. 

E-kursust on mugav luua Moodle'i õpikeskkonnas. E-kursuse väljatöötamisel pakuvad metodoloogilist ja tehnilist tuge õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainerid ja personaliosakonna õpetamisoskuste arendamise konsultandid.

Juhendid: https://sisu.ut.ee/juhendid


E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. 

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi korraldab Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) e-kursuse kvaliteedi töörühm.

Kes saavad e-kursuse kvaliteedimärki taotleda?

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õppejõududele ja üldhariduskoolide õpetajatele. Kvaliteedimärki võib taotleda kõikidele olemasolevatele põim- ja veebiõppe kursustele.

Kvaliteedimärki saab taotleda e-kursusele, mida on vähemalt korra õppijatega läbi viidud ning taotlemisprotsessis küsitakse organisatsiooni retsensiooni osana ka õppijate tagasisidet.

Millal saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?

E-kursustele saab taotleda kvaliteedimärki korra aastas avatud taotlusvoorus. Taotlusvoorus „E-kursuse kvaliteedimärk 2024“ saab taotlusi esitada 1. veebruarini 2024 (k.a). Kvaliteedimärgi saajad selguvad aprillis.

Taotlusi oodatakse kõrgkoolide, rakenduskõrgharidus- ja kutseõppeasutuste õppejõududelt ning üldhariduskoolide õpetajatelt. Kvaliteedimärki saab taotleda põim- või veebiõppe tasemeõppe ainetele ja täienduskoolituskursustele (sh MOOC-id), mis ei ole varasemate taotlusvoorude tulemusel kvaliteedimärki saanud või millel on kvaliteedimärgi saamisest möödunud rohkem kui kolm aastat.

Kuidas saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?

Kvaliteedimärgi taotlemine toimub vastavalt kehtestatud protseduurile

NB! Õppijate isikuandmete kaitsmiseks palume e-kursuselt eemaldada õppijate andmed ja õppijatega seotud tegevused. Kui teil ei ole võimalik õppijaid ja nende tegevusi kursuselt eemaldada, siis paluge olemasolevast kursusest teha koopia ning esitage see kursus hindamisele (taotlusesse märkige kursuse koopia URL). Kui õppijate andmeid ei eemaldata, siis peab olema õppijate nõusolek nende andmetega e-kursuse hindamisele esitamiseks. 

Kvaliteedimärgi taotlemiseks esitage oma taotlus kursuse eneseanalüüsi ja organisatsiooni retsensiooniga. Organisatsiooni retsensioon tuleb täita eraldi ning selle saate taotluse täitmise käigus lisada manusena. Organisatsiooni retsensiooni peab täitma ja allkirjastama organisatsiooni poolt valitud isik (nt programmi- või õppekava juht, õppealajuhataja jne).

Taotluse esitamine

Laekunud kvaliteedimärgi taotlusi hindab peale vajalike dokumentide täitmist e-õppe ekspertidest koosnev meeskond. Kursuste hindamiseks on väljatöötatud vorm, mis põhineb kvaliteetse e-kursuse loomise juhendil.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena omistatakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele kvaliteedimärk. Kõik kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalenud e-kursuste autorid saavad tagasisidet hindamismeeskonnalt e-kursuse parendamiseks.

Digiõppe tipptaseme kursused

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru raames tunnustatakse pedagoogilise lähenemise ja tehnoloogilise lahenduse poolest silmapaistvaid digiõppe tipptaseme kursuseid.

Abi ja nõustamine

Levinumatele küsimustele leiab vastused korduma kippuvate küsimuste lehelt.

E-kursuse ülesehituse ja tehniliste küsimuste osas saab nõu küsida oma õppedisainerilt. Kvaliteedimärgi taotlluse esitamise kohta palume saata küsimus kvaliteedimärgi töörühmale kvaliteet@harno.ee.

Eelmistes taotlusvoorudes omistati e-kursuse kvaliteedimärk alljärgnevatele Tartu Ülikooli e-kursustele. Kui kursuse pealkiri on lingina, siis on kursust võimalik külalisena vaadata. Kursuste varalised õigused kuuluvad ülikoolile ja isiklikud õigused kursuse autoritele. Külalise juurdepääsuga kursusi võivad õppejõud kasutada vaid selleks, et saada ideesid oma e-kursuse planeerimiseks ja struktureerimiseks.

2024. a.

 • Erialase tarbeteksti toimetamine (Svea Tarkin, Kairi Janson, eesti ja üldkeeleteaduse instituut)
 • EU Eco-innovation policies (Anastasiia Turusinova, Miķelis Dzikēvičs, Christopher Meyer, Egidija Rainosalo, Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Informal Caregiving A to Z (Mari Puniste, Anastasiia Turusinova, Mahi Kozori, Rita Tavares de Sousa, Stavroti Karpetaki, Špela Glišović Krivec, Licia Boccaletti, Logan Carmichael, Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Kutseala kogukond (Maria Žuravljova, Maria Anderson, Narva kolledž)
 • Kõrgem matemaatika I (Ella Puman, Marek Kolk, Kristin Avans, Alvin Lepik, Natalia Saealle, Kaido Lätt, Kati Ain, Annely Mürk, Evely Kirsiaed, matemaatika ja statistika instituut)
 • Majandusõigus (Mari Ann Simovart, Triinu Järviste, Triin Kaurov, Katri Paas-Mohando,  Mari Past, Pilleriin Peedosk, õigusteaduskond)
 • Mathematical Statistics (Part 1) (Anastassia Kolde, Oleksandr Chepizhko, Heljo Kaima, Kelli Kalda, Liina Jürimaa, matemaatika ja statistika instituut)
 • Measurements and the Law (Riin Rebane, keemia instituut)
 • Meetodid noorsootöös (Birgit Villum, Narva kolledž)
 • Non-Life Insurance Mathematics (Meelis Käärik, Tõnu Kollo, Alvin Lepik, Reyna Maria Perez Tiscareno, matemaatika ja statistika instituut)
 • Political Developments in the Baltic Sea Region (Heiko Pääbo, Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Terviseandmete analüütika (Sulev Reisberg, Raivo Kolde, arvutiteaduse instituut)
 • Tudengi toimetuleku teejuht (Katri Kütt, Antonina Kostina, Jane Klavan, Janet Laidla, Ain Riistan, Pire Teras, Uku Tooming, Anu Treikelder, Liana Roos, Marju Piir, Anneli Saro, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat)
 • Õpetajaeriala karjäärivalikuna (Liina Lepp, Ingrid Koni, Piret Einpaul, Triinu Pääsik, Sandra Sagar, Margus Pedaste, Äli Leijen, Mona Mägi Soomer, haridusteaduste instituut)

2023. a.

 • Analüütilise keemia praktikum I (Irja Helm, Anu Teearu-Ojakäär, Lauri Jalukse, panuse on andnud ka kõik kunagised juhendajad Ivari Kaljurand, Ivo Leito, Koit Herodes, Hanno Evard, Märt Lõkov, Tõiv Haljasorg, Elisabeth Parman, Anneli Kruve, Asko Laaniste, Eva-Ingrid Rõõm, Lilli Sooväli, Lilli Paama jne, LT keemia instituut)
 • Bioorgaaniline keemia (Ago Rinken, LT keemia instituut)
 • Chemical analysis lab for beginners (Irja Helm, Ivo Leito, Karl Kaupmees, Hanno Evard, Anu Teearu-Ojakäär, LT keemia instituut)
 • Eesti keel (Ann Siiman, HV eesti ja üldkeeleteaduse instituut)
 • Eetika alused (Heidy Meriste, HV filosoofia ja semiootika instituut)
 • Eetika peateemad (Heidy Meriste, HV filosoofia ja semiootika instituut)
 • Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused  (Art Leete, HV kultuuriteaduste instituut)
 • How Artificial Intelligence Can Support Healthcare (Elena Sügis, Peter Van Ooijen, Daniel Pintos Dos Santos, Rosa Verhoeven, Michael Peter, LT arvutiteaduse instituut, Gröningeni Ülikool, Kopenhaageni Ülikool, Kölni Ülikooli Haigla)
 • Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership (Anna Beitane, Stefano Braghiroli, Andrey Makarychev, Andriy Tyushka, Gor Petrosyan, Ryhor Nizhnikau, Sandra Hagelin, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Kaasaegse orgaanilise keemia meetodid (Anu Ploom, Alla Troska-Palla, Anton Mastitski, Peeter Burk, Siim Salmar, LT keemia instituut)
 • Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele (Heili Kasuk, Joana Jõgela, Anneli Jõgela, Karmen Lust, Terje Raudsepp, Erki Enkvist, Jörgen Metsik ja Jürgen-Martin Assafrei, LT keemia instituut)
 • Keemia kursus põhikooliõpilastele (Joana Jõgela, Anneli Jõgela, Jürgen Martin Assafrei, LT keemia instituut)
 • Keskkonnakeemia praktikum (Edith Viirlaid, LT keemia instituut)
 • Keskkonna kemodünaamika (Edith Viirlaid, LT keemia instituut)
 • Kirjutamiskursus inglise keeles (Reet Soosaar, SV Pärnu kolledž)
 • Lepinguvälised võlasuhted (Age Värv, SV õigusteaduskond)
 • Makroökonoomika (Eve Parts, Raul Eamets, SV majandusteaduskond)
 • Multimeedia (Sven Aller, Lidia Feklistova, Ljubov Jaanuska, Tauno Palts, Maria Gaiduk, Tõnn Sikk, LT arvutiteaduse instituut)
 • Projektijuhtimise meetodid ja projektipersonal (Taavi Tamberg, Kaira Raadik, Liisa Mäemets, SV Pärnu kolledž)
 • Psüühika põhifunktsioonid (Andero Uusberg, Kerli Ilves, Liina Reinart, Richard Naar, Pirko Tõugu, SV psühholoogia instituut)
 • Public Governance (Kristina Muhhina, SV  Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Pärimisõigus (päevaõpe) (Tiina Mikk, SV õigusteaduskond)
 • Pärimisõigus (sessioonõpe) (Tiina Mikk, SV õigusteaduskond)
 • Software Product Management (Fredrik Milani, Kateryna Kubrak, LT arvutiteaduse instituut)
 • Sotsiaalse väärtuse loomine 1. osa, Disainmõtlemine ja teenuse disain 1. osa (Kaisa Raadik, SV Pärnu kolledž)
 • Termodünaamika ja statistiline füüsika (Artjom Vargunin, Veera Krasnenko, LT füüsika instituut)
 • Veebilehtede loomine edasijõudnutele (Lidia Feklistova, Valeria Mikša, LT arvutiteaduse instituut)
 • Võlaõiguse üldosa (päevaõpe) (Age Värv, SV õigusteaduskond)
 • Võlaõiguse üldosa (sessioonõpe) (Age Värv, SV õigusteaduskond)
 • Äri ja majandus Jaapanis (Eva Liias, SV majandusteaduskond)
 • Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine ja selle ennetamine (Heidi Maiberg, HV usuteaduskond)
 • Ühiskonna uurimise meetodid (Mai Beilmann, SV ühiskonnateaduste institiit)
 • Üldistatud lineaarsed mudelid (Meelis Käärik, LT matemaatika ja statistika instituut)

2022. a.

 • Aktiivõppe meetodid koolimatemaatikas (Tiina Kraav, LT matemaatika ja statistika instituut)
 • Andmeteaduse võimalused äriettevõttes (Elena Sügis, Liis Kolberg, Ardi Tampuu, Mirjam Paales, LT arvutiteaduse instituut)
 • Auditing Waste Management (Tuuli Rasso, Alar Jürgenson, Viire Viss, Airi Andresson, Kaire Kesküla, Sigrid Rajangu, Riigikontroll, Tartu Ülikool)
 • Automaadid, keeled ja translaatorid (Vesal Vojdani, Varmo Vene, Aivar Annamaa, Helena Talimaa, Simmo Saan, Karoliine Holter, Oliver Vainumäe, LT arvutiteaduse instituut)
 • Avaliku halduse alused (Kristiina Tõnnisson, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Biofarmaatsia (Kersti Teder, MV farmaatsia instituut)
 • Chemometrics (Geven Piir, LT keemia instituut) (NB! ligipääsuvõti)
 • Common Challenges of Competing Regionalisms  (Anna Beitane, Stefano Braghiroli, Andrey Makarychev, Maili Vilson, Kristel Vits, Reina Shehi (Zenelaj), Nikoleta Dukanovic, Iryna Maksymenko, Shota Kakabadze, Mari-Liis Sulg, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut )
 • Computer Programming (Reimo Palm, LT arvutiteaduse instituut)
 • Digipädevuste alused (Maarja Pajusalu, SV Pärnu Kolledž)
 • Eesti turismigeograafia (Tiina Tamm, SV Pärnu Kolledž)
 • Elu ajalugu: evolutsiooni mehhanismid ja mustrid  (Oive Tinn, LT ökoloogia ja maateaduste instituut)
 • Ettevõtluse alused (Piia Vettik-Leemet, Juta Jaani, Kaire Vahejõe, SV majandusteaduskond)
 • Farmakoloogia ja toksikoloogia (Džamilja Safiulina, Monika Jürgenson, Kaili Anier, MV bio- ja siirdemeditsiini instituut) (NB! ligipääsuvõti)
 • Füüsikaline keemia 2. osa (Karmen Lust, LT keemia instituut)
 • Higher mathematics  (Reyna Maria Perez Tiscareno, Evely Kirsiaed, LT matemaatika ja statistika instituut)
 • Infokäitumise teooriad ja praktikad (Krista Lepik, SV ühiskonnateaduste instituut) (NB! ligipääsuvõti)
 • Interaktiivne eesti keele õpe II (Enda Trubok, SV Narva Kolledž)
 • Juhuslikud protsessid  (Meelis Käärik, Kalev Pärna, LT matemaatika ja statistika instituut)
 • Keemia alused (Peeter Burk, LT keemia instituut)
 • Keskkonna analüüsi praktikum (Edith Viirlaid, LT keemia instituut)
 • Keskkonnakeemia alused I (Siiri Velling, LT keemia instituut)
 • Kiirlugemine (Jaan Mikk, Marten Siiber, Sven Aller, SV haridusteaduste instituut)
 • Kontratseptsioon igapäevases praktikas – uued lähenemised (Made Laanpere, Kai Part, MV kliinilise meditsiini instituut)
 • Koostööprojektid kutsehariduses  (Karmen Trasberg, Egle Rummel da Costa, SV haridusteaduste instituut)
 • Kvalitatiivsed uurimismeetodid (Eneli Kindsiko, SV majandusteaduskond)
 • Lepinguvälised võlasuhted (Age Värv, SV õigusteaduskond)
 • Loodusteadusliku meetodi seminar (Darja Lavõgina, Jaak Nerut, LT keemia instituut)
 • Loovettevõtja baaskursus (Juko-Mart Kõlar, Kait Lukka, HV Viljandi kultuuriakadeemia)
 • Mathematical Statistics (Kaur Lumiste, Liivika Tee, Tõnu Kollo, LT matemaatika ja statistika instituut) (NB! ligipääsuvõti)
 • Multikultuurse ja virtuaalse meeskonna juhtimine (Aet Kiisla, SV Narva Kolledž)
 • Numbrilised meetodid (Evely Kirsiaed, Peeter Oja, LT matemaatika ja statistika instituut)
 • Patsiendikeskne suhtlemine  (Inga Karton,  Anneli Rätsep, MV peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut)
 • Pedagoogika ja sotsiaalpedagoogika õenduses (Janne Kommusaar, MV peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut)
 • Praktiline kodukeemia II (Joana Jõgela, teaduskool)
 • Regressioonid ja hüpoteeside testimine (Tiiu Paas, Liis Roosaar, Laura Helena Kivi, SV majandusteaduskond ) (NB! ligipääsuvõti)
 • Riigi- ja ühiskonnakorraldus (Aet Kiisla, SV Narva Kolledž)
 • Theoretical Computer Science (Vitaly Skachek , Yauhen Yakimenka, Reimo Palm, LT arvutiteaduse instituut)
 • Suhtlemise ja tervisekäitumise alused  (Inga Karton,  Anneli Rätsep, Laura Kaljurand, Laura Prett, Marta Velgan, Tatjana Meister, MV peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut)
 • Suu- ja hambahaiguste ennetus (Jana Olak, Rita Nõmmela, MV hambaarstiteaduse instituut)
 • Teeme ise arvutimänge (Mark Muhhin, Raimond-Hendrik Tunnel, LT arvutiteaduse instituut)
 • Uurimis- ja analüüsimeetodid majanduses (MJRI.01.042) (Eneli Kindsiko, Helen Poltimäe, SV majandusteaduskond)
 • Uurimis- ja analüüsimeetodid majanduses (SVMJ.04.021) (Eneli Kindsiko, Helen Poltimäe, SV majandusteaduskond)
 • Vabavara QGIS geoinformaatika alustega (Kiira Mõisja, LT ökoloogia ja maateaduste instituut)
 • Videomängude arengulugu (Mark Muhhin, Raimond-Hendrik Tunnel, LT arvutiteaduse instituut)
 • Õiguse psühholoogia (Annegrete Palu, Kristjan Kask, Mari-Liis Mägi, SV õigusteaduskond)
 • Õiguspsühholoogia (Annegrete Palu, Kristjan Kask, Mari-Liis Mägi, SV õigusteaduskond)
 • Õigusteadusliku uurimistöö alused ja akadeemiline väljendusoskus  (Age Värv,  Anneli Soo, SV õigusteaduskond)
 • Õigusteadusliku uurimistöö alused ja akadeemiline väljendusoskus (Mari Ann Simovart, Age Värv, SV õigusteaduskond)
 • Õpetaja identiteet ja tegevusvõimekus  (Äli Leijen, Liina Lepp, Margus Pedaste, Mirjam Burget, Raili Allas, Liisi Pajula, Anni Küüsvek, SV haridusteaduste instituut)
 • Õppimise nüüdisaegsed käsitused (Katri Kütt, SV haridusteaduste instituut)
 • Õppimist toetav õpetamine  (Ingrid Koni, Merle Taimalu, Maria Jürimäe, Liana Roos, Egle Säre, Meeli Rannastu-Avalos, Katrin Vaino, SV haridusteaduste instituut)

2021. a.

 • Akadeemiline enesejuhtimine õigusteaduse üliõpilastele (Age Värv, õigusteaduskond)
 • Arvutid koolimatemaatikas (Sirje Pihlap, Tiina Kraav, matemaatika ja statistika instituut)
 • Erialane inglise keel füüsika, keemia ja materjaliteaduse üliõpilastele (Liina Tammekänd, maailma keelte ja kultuuride kolledž)
 • Finantsmatemaatika arvutusmeetodid (Raul Kangro, matemaatika ja statistika instituut)
 • Inglise keel kõrgtasemele I (Liina Tammekänd, maailma keelte ja kultuuride kolledž)
 • Inglise keele õpetamine IKT vahenditega (Ülle Türk, maailma keelte ja kultuuride kolledž)
 • Kõrgem matemaatika II (Ella Puman, Annely Mürk, Kristin Avans, Indrek Pertman, Kati Ain, Kaido Lätt, matemaatika ja statistika instituut)
 • Matemaatiline maailmapilt (Johann Langemets, Kati Ain, Terje Hill, Alvin Lepik, Kaido Lätt, Julia Polikarpus, Rein Prank, matemaatika ja statistika instituut)
 • Multikultuursus, õpi- ja tööränne (Margit Rammo, Heli Oruaas, Kadri Eensalu, Marta Traks, Monika Toiger, Tanja Dibou, Harno ja TÜ psühholoogia instituut)
 • Patoloogiline anatoomia (Ave Minajeva, bio- ja siirdemeditsiini instituut)
 • Riigihankeõigus (Mari Ann Simovart, õigusteaduskond)
 • Sotsiaalpsühholoogia (Toivo Aavik, psühholoogia instituut)
 • Tulevikutöö ja ettevõtlikkus (Aet Kiisla, Narva kolledž)
 • Vana-Egiptus ja tänapäev (Jaanika Anderson, teaduskool)

2020. a.

 • Arvuteooria (Maksim Ivanov, Elts Abel, teaduskool)
 • Euroopa Liidu ja Venemaa suhted: välispoliitika mõjutajad, institutsioonid ja poliitika kujundamine (Anna Beitane, Stefano Braghiroli, Thomas Linsenmaier, Andrey Makarychev, Leonardo Pataccini Alvarez, Irakli Sirbiladze, Ivane Javakhishvili, Alina Kathryn Clay, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • History of the Baltic Sea Region (Heiko Pääbo, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • How to Identify and Support Older Victims of Abuse (Anastasiia Turusinova, Hector C. Pagan, Pille Tsopp-Pagan, Sirkka Perttu, Mari Puniste, Mari Tikerpuu, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • LC-MS Method Validation (Ivo Leito, Anneli Kruve, Riin Rebane, Maarja-Liisa Oldekop, Hanno Evard, Koit Herodes, Karin Kipper, Irja Helm, Asko Laaniste, LT keemia instituut)
 • Praktika majanduses (Anneli Lorenz, Merily Heinalo, SV majandusteaduskond)
 • Rahvusvaheliste suhete alused (Maili Vilson, Raul Toomla, Eiki Berg, Rein Toomla, teaduskool)
 • Ravimitest maakeeli (Janne Sepp, Ain Raal, Karin Kogermann, Kersti Teder, Daisy Volmer, MV farmaatsia instituut)
 • Sissejuhatus erialasse (informaatika) (Mirjam Paales, Helle Hein, LT arvutiteaduse instituut)
 • Suuõõne anatoomia ja füsioloogia (Riina Runnel, MV hambaarstiteaduse instituut)
 • Teadusandmete haldus ja publitseerimine (Tiiu Tarkpea, Urmas Kõljalg, Allan Zirk, Veljo Runnel, TÜ raamatukogu ja loodusmuuseum)
 • Turismisihtkoha arendus ja juhtimine (Tatjana Koor, SV Pärnu kolledž)
 • Õpioskused ülikooliks (Ingrid Koni, SV haridusteaduste instituut)

2019. a.

 • Auditing environmental impacts of infrastructure (Tuuli Rasso, Krislin Kivi, Kaire Kuldpere, Viire Viss, Kristiina Visnapuu, Silver Jakobson, õppeosakonna elukestva õppe keskus, Riigikontroll)
 • Auditing water issues (Tuuli Rasso, Kaire Kesküla, Krislin Kivi, Viire Viss, Airi Andresson, Akis Kikas, Aulent Guri, Heinrich Lang, Michael Stassart, õppeosakonna elukestva õppe keskus, Riigikontroll)
 • Bioloogia ning elustiku kaitse erialaseminar (Marko Mägi, Maris Hindrikson, Aveliina Helm, Urmas Saarma, Maia Kivisaar, Jaanus Remme, Tiina Tamm, Andres Ainelo, Silva Lilleorg, Ivan Kisly, Mari Tagel, Ene Voolaid, Margus Leppik, Ants Kurg, Raivo Mänd, Arne Sellin, Taavi Virro, Maarja Öpik, Tanel Vahter, Toomas Tammaru, Pille Mänd, Sirli Rosendahl, Ingrem Metsik, Ingmar Tulva, Siim-Kaarel Sepp, Marju Keis, Inga Hiiesalu, Susanna Vain, Tuul Sepp, LT ökoloogia ja maateaduste instituut)
 • Ettevalmistus füüsikaolümpiaadiks (Kelli Hanschmidt, Urmo Visk, teaduskool)
 • Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II (Vladislav Ivaništšev, Heigo Ers, Verner Sääsk, teaduskool)
 • Eureka Start (Darja Lavõgina, teaduskool)
 • Introduction to environmental auditing in the public sector (Tuuli Rasso, Krislin Kivi, Kaire Kuldpere, Viire Viss, Kristiina Visnapuu, Silver Jakobson, õppeosakonna elukestva õppe keskus, Riigikontroll)
 • Juhtimine (Krista Jaakson, Maaja Vadi, Kulno Türk, Toomas Haldma, Veronika Krassavina, Eneli Kindsiko, Maret Ahonen, SV majandusteaduskond)
 • Kirjutamisseminar (Riina Reinsalu, Sirli Zupping, Miina Norvik, Maigi Vija, HV eesti ja üldkeeleteaduse instituut)
 • Kliiniline farmaatsia (Jana Lass, Marika Saar, MV farmaatsia instituut)
 • Minu keha ja ravimid (Malle Kuum, Külli Jaako, Anti Kalda, teaduskool)
 • Philosophical Disagreements (Kadri Simm, Bryan Frances, Mats Volberg, Endla Lõhikivi, Jaana Eigi, Toomas Lott, Bruno Mölder, Francesco Orsi, Ave Mets, Edit Talpsepp-Randla, Eva Piirimäe, Alex Davies, Pärtel Piirimäe, HV filosoofia ja semiootika instituut)
 • Programmeerimine (Eno Tõnisson, Reimo Palm, Merilin Säde, Jaan Janno, Aivar Annamaa, Varmo Vene, Helle Hein, LT arvutiteaduse instituut)
 • Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika (Ain Riistan, Olga Schihalejev, Roland Karo, Anne Kull, HV usuteaduskond)
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale (Maksim Ivanov, teaduskool)

2018. a.

 • Aktiivse kodaniku ABC (Alar Kilp, Silver Bohl, Heiko Pääbo)
 • Elektroonikast puust ja punaseks  (Andres Punning, Heilo Altin, Teet Tilk, Artur Abels, Alvo Aabloo) 
 • Geenid - müüdid ja tegelikkus (Mikk Puustusmaa, Mihkel Vaher, Märt Roosaare)
 • Kuidas võõras kultuuris ellu jääda (Raili Marling, Liina Tammekänd)
 • Majandusõpetus (Eve Parts)
 • Nüüdisaegne õpikäsitus (Anni Tamm, Triin Peitel, Margus Pedaste, Äli Leijen)
 • Õiguse alused (Age Värv, Tiina Mikk, Gaabriel Tavits, Katre Luhamaa, Gea Lepik, Piia Kalamees, Margus Kurm, Andreas Kangur,  Peep Pruks, Heiki Loot, Ülle Madise, Carri Ginter, Urmas Volens, Almar Sehver, Karin Sein, Tarvo Puri, Marju Luts-Sootak, Hesi Siimets-Gross, Janno Lahe, Hannes Vallikivi, Lavly Perling, Priit Pikamäe, Lauri Mälksoo, Ave Hussar, Sten Tikerpe, Marcus Niin, Kadi-Ell Tähiste, Liis Kass)
 • Praktiline kodukeemia (Joana Jõgela)
 • Programmeerimise alused II (Eno Tõnisson, Kaspar Papli, Marina Lepp, Merilin Säde, Maria Gaiduk, Kadi Rõmmel, Kirsti Tagam, Inga Konovalova)
 • Robootikast puust ja punaseks (Karl Kruusamäe, Veiko Vunder, Antti Jaaniste, Karl Oskar Lember, Alvo Aabloo)

2017. a.

 • Sissejuhatus allveearheoloogiasse (Maili Roio, HV ajaloo ja arheoloogia instituut)
 • Soome keel algajatele I (Margit Kuusk, HV eesti ja üldkeeleteaduse instituut)
 • Üldakadeemiline sõnavara inglise keeles, tase B1.2>B2.1 (Liina Tammekänd, HV maailma keelte ja kultuuride kolledž)
 • Keeleteaduse alused (Helen Hint, Pire Teras, Miina Norvik, Renate Pajusalu, Axel Carsten Jagau, Külli Prillop, Neeme Kahusk, Heili Orav; teaduskool)
 • Mitmekesisus hariduses (Karmen Trasberg, SV haridusteaduste instituut)
 • Õpioskused ülikooliks (Ingrid Koni, Liina Lepp, SV haridusteaduste instituut)
 • Diffusion and Impact of Internet Voting (Kristjan Vassil, Mihkel Solvak, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • EU-Russia Relations: Between the Vilnius and Riga Eastern Partnership Summits (Anna Beitane, Givi Gigitashvili, Thomas Linsenmaier, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Social Science Methodology (Vello Pettai, SV Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 • Turismisihtkoha arendus ja juhtimine (Tatjana Koor, SV Pärnu kolledž)
 • Programmeerimise alused (Eno Tõnisson, Marina Lepp, Reelika Suviste, Merilin Säde, Mari Liis Velner, Kadi Rõmmel, Helena Talimaa, Tauno Palts, Vello Vaherpuu, Mari-Liis Jaansalu, Hanna-Liisa Reponen, Kaspar Papli, Kaspar Hollo, Maria Gaiduk, Kristine Leetberg, LT arvutiteaduste instituut)

2016. a.

 • Arendus- ja turundusprojekt (Tatjana Koor)
 • Biokeemia (Rando Porosk, Ursel Soomets, Mihkel Zilmer, Kalle Kilk)
 • Kommunikatsioonijuhtimine avaliku sektori organisatsioonides (Tiiu Taur)
 • Kommunikatsioonijuhtimine äriettevõttes (Tiiu Taur)
 • Programmeerimisest maalähedaselt (Eno Tõnisson, Marina Lepp, Tauno Palts, Reelika Suviste, Vello Vaherpuu, Kaspar Papli, Hanna-Liisa Reponen, Kaspar Hollo, Mari-Liis Jaansalu, Merilin Säde)

2015. a.

 • Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis (Ivo Leito, Irja Helm, Lauri Jalukse)
 • Infotehnoloogia sotsiaalsed aspektid (Laur Kanger)
 • Inglise keel humanitaarerialade üliõpilastele, tase B2.1 (Liina Tammekänd)
 • Inglise keel kõrgemale kesktasemele, tase B2 (Liina Tammekänd)
 • Leisure and Recreation (Liis Juust)
 • Psüühika põhifunktsioonid (Andero Uusberg, Marika Rauk, Pirko Tõugu, Gerly Tamm, Mihkel Joasoo, Taavi Kivisik, Kertu Saar, Kaisa Hunt, Helle Kaasik, Kerttu Petenberg, Anu Einberg)
 • Sotsiaalsed probleemid virtuaalmaailmas (Piret Luik)

2014. a.

 • Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis (Kristi Viiding)    
 • Histoloogia (Piret Hussar)
 • Infopädevus ehk miks Google'ist ei piisa (Kärt Miil)    
 • Inglise keel humanitaarerialade üliõpilastele, tase B2.2 (Liina Tammekänd) 
 • Jalakäijate riskeeriv käitumine liikluses ning selle mõjutamise võimalused (Diva Eensoo)   
 • Jalgratturite ja mopeedijuhtide riskeeriv käitumine liikluses ning selle mõjutamise võimalused (Diva Eensoo)    
 • Projektitöö alused (Maria Žuravljova)
 • Tourism English (Katrin Saks)

2013. a.

 • Aktiivõppemeetodid e-õppes (Lehti Pilt, Triin Marandi)
 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (Triin Marandi)
 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (vene keeles) (Lidia Feklistova)
 • Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid (Ruth Tammeorg)
 • Interaktiivsete veebilehekülgede loomine (Triin Marandi)
 • Keskkonnaalane inglise keel (Katrin Saks)
 • Kolmas sektor (Aet Kiisla)
 • Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS´i abil) (Anu Masso)
 • Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks (Lehti Pilt)
 • Multikultuuriline haridus (Karmen Trasberg, Maie Soll)
 • Organisatsioonikommunikatsioon I (Tiiu Taur)
 • Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960 (Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela)
 • Praktiline kontratseptsioon (Made Laanpere, Kai Part, Helle Karro)
 • Sissejuhatus erialainfootsingusse (Vilve Seiler, Kärt Miil)
 • Uimasti- ja kriminaalpreventsioon (Maria Žuravljova)
 • Videokonverentside ja –loengute kasutamine õppetöös (Marju Piir)

2012. a.

 • Vaimsed võimed (Helle Pullmann)
 • Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele (Ruth Kalda, Alar Irs, Eret Jaanson)
 • Infopädevuse alused (Vilve Seiler, Kärt Miil)
 • Sõidukijuhtide riskeeriv käitumine liikluses ning selle mõjutamise võimalused (Diva Eensoo, Inga Villa)
 • Purposeful Reading I (Katrin Saks)
 • Purposeful Reading II (Katrin Saks)
 • Writing for Purpose (Reet Soosaar)
 • Organisatsiooni ja organisatsioonikommunikatsiooni alused (Age Rosenberg, Tiiu Taur)
 • Ülevaade gestaltteraapiast (Karmel Tall)
 • Projektijuhtimine (Maria Źuravljova)

2011.a.

 • Statistika ja andmetöötlus (Kandela Õun)
 • Akadeemiline kirjutamine (Krista Uibu)
 • Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises (Krista Uibu)
 • Sissejuhatus erinoorsootöösse (Maria Źuravljova)
 • Gerodontoloogia (Riina Runnel)
 • Suu- ja hambahaiguste propedeutika (Riina Runnel)

2010. a.

 • Sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse filosoofiasse (Marek Järvik)
 • Deutsch für Theologen (Kersti Reppo, Malle Rebane)
 • Erialane inglise keel (ettevõtlus ja projektijuhtimine) (Reet Soosaar)
 • Ärisuhtlus II (Katrin Saks)
 • Füüsikalised nähtused ja katsed (Ly Sõõrd)

2009. a.

 • Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad tegurid ja ennetamise võimalused (Diva Eensoo, Marika Paaver, Riina Häidkind, Heli Ainjärv, Urve Sellenberg, Dago Antov)
 • Surmakultuurist (Tiia Ristolainen)
 • Bioloogiaalanesaksa keel I (Katrin Koorits)
 • Geriaatriline seisundi hindamine (Kai Saks)
 • Piibel õhtumaise kultuuri alustekstina A (Ain Riistan, Pille Valk)
 • Piibel õhtumaise kultuuri alustekstina B (Ain Riistan, Pille Valk)
 • Maastikusemiootika (Kati Lindström)
 • Veebipõhine saksa keele kursus algajaile (Malle Rebane, Kersti Reppo)

2008. a.

 • Akadeemilise teksti loomine (Krista Uibu)
 • Ecosystems 1 (Katrin Saks)
 • Kooli muusikaõpetuse didaktika I (Kaie Mägimets)
 • Kooli muusikaõpetuse didaktika II (Kaie Mägimets)
 • Kooli muusikaõpetuse didaktika III (Kaie Mägimets, Tiia Puhvel)

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru raames tunnustatakse pedagoogilise lähenemise ja tehnoloogilise lahenduse poolest silmapaistvaid digiõppe tipptaseme kursuseid.

2024. a. tunnistati digiõppe tipptaseme vääriliseks kolm Tartu Ülikooli kursust:

 • Majandusõigus (Mari Ann Simovart, Triinu Järviste, Triin Kaurov, Katri Paas-Mohando,  Mari Past, Pilleriin Peedosk, õigusteaduskond)
 • Õpetajaeriala karjäärivalikuna (Liina Lepp, Ingrid Koni, Piret Einpaul, Triinu Pääsik, Sandra Sagar, Margus Pedaste, Äli Leijen, Mona Mägi Soomer, haridusteaduste instituut)
 • Political Developments in the Baltic Sea Region (Heiko Pääbo, Johan Skytte poliitikauuringute instituut)

2023. a. 

„Aasta e-kursus 2023“ tiitli saaja kuulutati välja HAKA korraldatud digiõppe kvaliteedi kevadkonverentsil.

Tiitli „Aasta e-kursus 2023” sai TÜ arvutiteaduse instituudi ning Gröningeni Ülikooli, Kopenhaageni Ülikooli ja Kölni Ülikooli Haigla koostöös loodud e-kursus „How Artificial Intelligence Can Support Healthcare“. Kursuse autorid on Elena Sügis, Peter Van Ooijen, Daniel Pintos Dos Santos, Rosa Verhoeven ja Michael Peter.

2022. a. 

„Aasta e-kursus 2022“ tiitli saaja kuulutati välja 20. mail toimunud EKKA korraldatud kõrgkoolide kevadseminaril „Digiäkk 2.0“, kus keskenduti viimase kahe aasta arengule digiõppe rakendamisel kõrgkoolides. Seminaril jagati digiõppe häid kogemusi, tunnustati e-kursuse kvaliteedimärgi pälvinud kursusi ja kuulutati välja aasta e-kursus.

Tiitli „Aasta e-kursus 2022” sai TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi e-kursus „Common challenges of competing regionalism“ („Võistlevad arusaamad regionalismist“). Kursuse autorid on Anna Beitane, Stefano Braghiroli, Andrey Makarychev, Maili Vilson, Kristel Vits, Reina Shehi (Zenelaj), Nikoleta Dukanovic, Iryna Maksymenko, Shota Kakabadze ja Mari-Liis Sulg. 

2020. a. 

„Aasta e-kursus 2020“ tiitli saaja kuulutati välja 28. mail toimunud HITSA korraldatud veebipõhisel tunnustusseminaril, kus anti pidulikult üle tunnistused kvaliteedimärgi saanud e-kursuste autoritele.

"Aasta e-kursus 2020" tiitli sai Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi e-kursus „History of the Baltic Sea Region“, mille autoriks on Heiko Pääbo.

2019. a.

„Aasta e-kursus 2019“ tiitli saaja kuulutati välja 29. mail toimunud seminaril Tartu Ülikoolis, kus anti pidulikult üle itunnistused kvaliteedimärgi saanud e-kursuste autoritele.

"Aasta e-kursus 2019" tiitli sai Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi e-kursus "Kliiniline farmaatsia", mille autoriteks on Jana Lass ja Marika Saar.

2016. a.

Aasta e-kursuse tiitlivõitja tehti teatavaks hariduse infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) innovatsioonikeskuse korraldatud rahvusvahelisel hariduskonverentsil „Fiiberoptiline haridustee“.

"Aasta e-kursus 2016" tiitli sai Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“, mis loodi arvutiteaduse instituudi informaatika lektori Eno Tõnissoni juhtimisel. Lisaks Tõnissonile kuuluvad kursuse korraldusmeeskonda korralistest õppejõududest ka informaatika lektor Marina Lepp, informaatika didaktika assistendid Tauno Palts ja Reelika Suviste ning praegused või hiljutised tudengid Vello Vaherpuu, Kaspar Papli, Hanna-Liisa Reponen, Kaspar Hollo, Mari-Liis Jaansalu ja Merilin Säde. Hiljem on liitunud Kristine Leetberg, Kadi Rõmmel, Helena Talimaa ja Mari Liis Velner. Aidanud on veel paljud teisedki.

2015. a.

HITSA Innovatsioonikeskus rahvusvahelise konverentsi „NUTT* tuleb peale“ raames kuulutati välja Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta parim e-kursus. "Aasta e-kursus 2015" tiitlile kandideeris 9 nominenti, mis valiti välja 24 e-kursuse kvaliteedimärgi saanud kursuse hulgast.

"Aasta e-kursus 2015" tiitli ja stipendiumi sai Tartu Ülikooli e-kursus "Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis“, autorid TÜ analüütilise keemia professor Ivo Leito, TÜ analüütilise ja füüsikalise keemia teadurid Lauri Jalukse ja Irja Helm.

2014. a. 

HITSA Innovatsioonikeskus rahvusvahelise konverentsi „Pöördepunkt hariduses“ raames kuulutati välja Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta parim e-kursus. "Aasta e-kursus 2014" tiitlile kandideeris 6 nominenti, mis valiti välja 41 e-kursuse kvaliteedimärgi saanud kursuse hulgast.

"Aasta e-kursus 2014" tiitli ja stipendiumi sai Tartu Ülikooli e-kursus "Inglise keel humanitaarerialade üliõpilastele, tase B2.2“, autor keelekeskuse inglise keele õpetaja Liina Tammekänd

2012. a.

e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsi "Õppimine ja õpetamine digiajastul - müüdid ja tegelikkus" vastuvõtul kuulutati välja kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste aasta parim e-kursus. Aasta e-kursus 2011/2012 tiitlile kandideeris kõrgkoolide hulgast 4 nominenti, mis valiti välja 27 e-kursuse kvaliteedimärgi saanud kursuse hulgast.

"Aasta e-kursus 2011/2012" stipendiumi sai Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse kursus "Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele" (autorid Ruth Kalda, Alar Irs, Eret Jaanson jt).

2011. a.

e-Õppe Arenduskeskuse kevadkonverentsi "E-õpe - üksikute hobi normiks" vastuvõtul kuulutati välja kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste aasta parim e-kursus. Aasta e-kursus 2010 tiitlile kandideeris 4 nominenti, mis valiti välja 31 e-kursuse kvaliteedimärgi taotleja hulgast.

"Aasta e-kursus 2010/2011" stipendiumi sai Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku suu- ja hambahaiguste assistent Riina Runnel e- kursuse "Suu- ja hambahaiguste propedeutika" eest.

2009. a.

Aasta e-kursus 2009 tiitlile kandideeris 7 nominenti, mis valiti välja 68 e-kursuse kvaliteedimärgi taotleja hulgast.

2009. aasta e-kursuseks valiti Tartu Ülikooli kursus "Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad tegurid ja ennetamise võimalused". Kursuse autoriks on Diva Eensoo ja kaasaautoriteks Marika Paaver, Riina Häidkind, Heli Ainjärv, Urve Sellenberg ja Dago Antov.

Hindajate poolt tõsteti esile kursuse väga head graafikakasutust, kvaliteetsete slaididega rikastatud videoloenguid, selget ja lihtsalt haaratavat struktuuri, põhjalikku ja arusaadavat õpijuhist, aktiivset foorumi kasutamist nii õppijate kui läbiviijate poolt, suurepärast visuaalset disaini ning väga head tagasisidet õppijate poolt.

Kursusel "Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad tegurid ja ennetamise võimalused" käsitletakse teemasid, mis on seotud liiklusvigastuste, statistiliste näitajate, hoiakute, isiksuse omaduste (impulsiivsus), ennetustöö ja liikluskorraldusega.

2007. a.

Konkursil "Eesti e-Ülikooli parimad e-kursused 2007" osales 25 e-kursust erinevatest Eesti e-Ülikooli liikmesülikoolidest, neist 12 Tartu Ülikoolist. Aasta e-kursus 2007 tiitel omistati 5 kursusele, s.h. alljärgnevale neljale TÜ kursusele:

 • Kooli muusikaõpetuse didaktika (Kaie Mägimets) - SOCIALIA
 • Meditsiinialane eesti keel I (Eve Raeste) - HUMANIORA
 • Sissejuhatus gerontoloogiasse (Kai Saks) - MEDICINA
 • Elektriväljade numbriline modelleerimine (Toomas Plank) - INSENERI AINED

Eriauhinnad:

 • Ülevaade ungari kirjandusest (Viktória Tóth)
 • Infopädevuse alused (Vilve Seiler, Kärt Miil)

2006. a.

Konkursil "Eesti e-Ülikooli parimad e-kursused 2006" osales 27 e-kursust erinevatest Eesti e-Ülikooli liikmesülikoolidest, neist 15 Tartu Ülikoolist. Aasta e-kursus 2006 tiitel omistati 10 kursusele, s.h. alljärgnevatele TÜ kursustele:

 • Akadeemilise teksti loomine (Krista Uibu)
 • Surmakultuurist (Tiia Ristolainen)
 • Rakendustarkvara: Internet (Anne Villems ja Kadri Hendla, kaasautorid Tanel Tensing ja Martin Hunt)
 • Keskkonnageoloogia (Erik Puura)
 • Üliõpilasnõustamine (Margit Meiesaar ja Helina Riisalu)
 • Suu- ja hambahaiguste propedeutika (Mare Saag, Riina Runnel, Taavo Seedre, Taive Koppel, Olev Salum ja Silvia Russak)
 • Insenerigraafika II (Peeter Kukk)

2005. a.

Konkursil osales 18 kursust, millest 5 olid Tartu Ülikooli kursused. Aasta e-kursus 2005 tiitel omistati alljärgnevatele TÜ kursustele:

 • Suunatud aktiivõpe algklasside loodusõpetuses (Illar Leuhin) - peapreemia aktiivõppe rakendamise eest
 • Bioloogiaalne saksa keel (Katrin Koorits) - audiovahendite ja testide kasutamise eripreemia
 • Ametialased suhtlemisoskused (Kaia Kastepõld-Tõrs) - erivajadustega õppijatele mõeldud e-kursuse eripreemia
 • Eesti loomastik (Mati Martin, Epp Moks) - esiletõstetud e-kursus
Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil