Õppejõudude nõustamine

Õppejõud saab oma töös tuge mitmest kohast....

Õpetamise arendamisega seotud nõustamine

Õppejõudude õpetamisalase nõustamisega tegelevad ülikoolis personaliarenduskeskuse õpetamisoskuste arendamise konsultandid ja elukestva õppe keskuse õppedisainerid.

  • Õpetamisoskuste konsultandid toetavad õppejõude oma õpetamisoskuste arendamisel, kasutades individuaalseid ja rühmanõustamisi, toetades vastastikust kogemusevahetust ning korraldades ja läbi viies erinevaid koolitusi ja seminare. Nõustatakse ka akadeemilisi töötajaid ja juhte õppetöö planeerimisel, õppekavaarendusel ja õppetöö tulemuslikkuse hindamisel.
  • Õppedisanerid pakuvad õppejõududele metodoloogilist ja haridustehnoloogilist tuge ning nõustamist e-kursuste (sh Moodle´i e-tugi, MOOCid) ja õpiobjektide arendamisel ning korraldavad oma valdkonna struktuuriüksustes e-õppe teemalisi seminare ja koolitusi.

Rohkem infot ja kontaktid

E-õppe tugiisikud

Instituutides, teaduskondades ja kolledžites tegutsevad e-õppe tugiisikud - õppekorralduse spetsialistid või assistendid, kes abistavad õppejõude lihtsamate e-õppega seotud toimingutega (nt ÕIS-ist Moodle’i kursuse põhja loomine, õppijate ülekandmine ÕIS-ist Moodle’i kursusele, kursuse tulemuste ülekandmine Moodle’ist ÕIS-i eksamiprotokolli, testiküsimuste sisestamine jm). Uuri tugiisikute kohta oma instituudist.

Atesteerimiseks valmistumine

Akadeemiliste töötajate töötulemuste hindamise kõrval on atesteerimise eesmärgiks toetada töötaja professionaalset arengut. Oma õpetamisalase arengu analüüsi koostamisel ja õpetamise mõtestamist saab läbi arutada oma valdkonna õpetamisoskuste konsultandiga. Atesteerimisprotsessi ja nõuete osas saab tuge personalitöö peaspetsialistilt.

Rohkem infot siseveebis

Psühholoogiline nõustamine

Tartu Ülikooli töötajatel on võimalus pöörduda tööelus ettetulevate probleemide korral nõustaja poole. Nõustaja-kaplani ülesandeid täidab religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar. Nõustaja-kaplani töö eesmärk on aidata kaasa TÜ töötajate psühholoogilisele ja vaimsele heaolule ning tõsta nende tõhusa tegutsemise võimet, aidata kaasa suhtekliima parendamisele ülikooli töökeskkonnas

Rohkem infot siseveebis