Autor:
Tartu Ülikool

JÄRELVAADATAV: 28. aprillil tutvustati kõrghariduse rahastamise mudeleid ja nende muutmise võimalikku mõju

Neljapäeval, 28. aprillil toimus Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis aruteluseminar, kus tutvustati ülikoolis tehtud analüüsi „Kõrghariduse rahastusmudelid ja nende muutmise võimalikud mõjud“ tulemusi. Samuti rääkis majandusteadlane professor Nicholas Barr sissetulekust sõltuva tagasimaksega õppelaenu süsteemist. Seminar on järelvaadatav

Et Eesti kõrghariduse rahastamise tulevikku puudutav avalik arutelu saaks tugineda teaduspõhistele andmetele, on Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu eestvedamisel koostatud ülevaade eri riikide kõrghariduse rahastamise mudelitest ning nende rakendamise võimalikust mõjust nii üliõpilastele kui ka ühiskonnale. Analüüs on valminud viimase 20 aasta jooksul avaldatud teaduskirjanduse põhjal. Rahastusmudeleid ja nende muutmise mõju käsitles analüüsi üks autoreid, Tartu Ülikooli haridusteaduste doktorant Gerli Silm. Lühiettekannetega esinesid veel Tallinna Tehnikaülikooli professor Kadri Männasoo, Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse juhatuse liige Hanna Britt Soots ja Mõttekoja Praxis analüütik Elisabeth Kendrali.

Eraldi teemana oli seminaril tähelepanu all sissetulekust sõltuv õppelaenusüsteem, mis on kasutusel mitmel pool maailmas. Süsteemist kõneles Suurbritannia majandusteadlane, Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kooli avaliku majanduse professor Nicholas Barr, keda on nimetatud Suurbritannia kõrghariduse rahastamise süsteemi üheks arhitektiks. Samuti on ta aidanud kujundada Ungari õppelaenusüsteemi ning andnud nõu sissetulekust sõltuva õppelaenusüsteemi rakendamisel Uus-Meremaal, Austraalias ja Tšiilis.

Seminari juhtis Aune Valk. Professor Barri veebiettekanne ja sellele järgnev arutelu toimus inglise keeles, Tartu Ülikooli analüüsi esitlus, sellega seotud lühiettekanded ja arutelu oli eesti keeles.
 

Vaata seminari        


Ajakava

1. osa (inglise keeles, veebiettekanne)
14.00–14.30 „Sissetulekust sõltuvad laenud ja kõrghariduse rahastamine: majandusteooria ja rahvusvaheliste kogemuste õppetunnid“, prof Nicholas Barr (Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kool)
14.30–15.00 Küsimused ja arutelu
15.00–15.15 Sirutuspaus

2. osa (eesti keeles)
15.15–15.45 „Kõrghariduse rahastusmudelid ja nende muutmise võimalikud mõjud“, Gerli Silm (Tartu Ülikool)
Analüüsi kommenteerivad lühiettekannetega
15.45–15.55 professor Kadri Männasoo (Tallinna Tehnikaülikool)
15.55–16.05 Hanna Britt Soots (Tartu Ülikooli üliõpilasesindus)
16.05–16.15 Elisabeth Kendrali (Mõttekoda Praxis)
16.15–17.00 Arutelu (Gerli Silm, prof Kadri Männasoo, Hanna Britt Soots, Uku Varblane, arutelujuht Aune Valk)

 
Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli uus arengukava

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping