Ajalugu

Euroopa Sotsiaaluuringu idee tekkis 1990ndatel aastatel. Kahtlused rahvusvaheliste uuringute võrreldavuses ja üldises sotsioloogiliste uuringute metodoloogilises täpsuses viisid Euroopa Sotsiaaluuringu sünnini. Esimene rahastus leiti koostöös Euroopa Teadusnõukoguga 1990ndatel aastatel. Hiljem on Euroopa Sotsiaaluuringut finantseerinud Euroopa Komisjon ja 34 riigi erinevad institutsioonid. Nimelt leiab iga riik oma territooriumil uuringu läbiviimiseks ise vahendid. Andmekogus on enam kui 300 000 indiviidi andmed 35 riigist.

Esimene andmete kogumise voor toimus 2002. aastal. Eesti liitus projektiga 2004. aastal ehk teises voorus. Uute andmete kogumist alustatakse iga kahe aasta tagant.

Kaua aega juhtis Euroopa Sotsiaaluuringu rahvusvahelist projekti sir Roger Jowell, kes sai selle silmapaistva töö eest Inglismaal rüütli tiitli. Uuringut ennast pärjati esimese sotsiaal- ja humanitaarteaduste projektina 2005. aastal Euroopa Liidu Descartes teaduspreemiaga. Seni olid sellise teaduslku tunnustuse pälvinud vaid globaalsed täpis- ja loodusteaduste töörühmad.

Euroopa Sotsiaaluuring kuulub Euroopa teaduse infrastruktuuri kõige olulisemate projektide nimekirja. 2008. aastal loodi Euroopa Sotsiaaluuringu meeskonna initsiatiivil ESRA (http://www.europeansurveyresearch.org/). ESRA ülesandeks on aidata kaasa võrdlevate uuringute arengule maailmas.

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd "Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine"

Lodumets

Eesti märgade elupaikade seisund on väga nukker