Foto:
Demo4Green

Alanud on ettevõtetele mõeldud uus projektikonkurss Demo4Green

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut ja projekti Demo4Green meeskond kutsub väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning idufirmasid osalema avatud konkursil, kus saab investeerimiseelse katsetamise põhimõttel demonstreerida töötleva tööstuse CO2 jalajälge vähendavaid digitehnoloogiaid. Oodatud on lahendused ja ideed, mille eesmärk on toorme-, energia- või veetarbimise ning jäätmete vähendamine, taastuva loodusvara kasutamise suurendamine või jäätmete väärindamine.

Toetuse summa on 10 000 eurot ja seda on võimalik taotleda järgmiseks projektiga seotud tegevuseks:

  • investeerimiseelne katsetamine ühes Demo4Greeni katselaboris, et võtta kasutusele kestlikkusega seotud digilahendus ja demonstreerida seda. Siia kuulub näiteks katsestendide ja demoruumide väljaarendamine koostöös lõppkasutajaga ja nõuete valideerimine;
  • tegevust ja tulemusi tutvustavate reklaammaterjalide (sh videote, brošüüride jm) loomine.

Lisaks on osalejatel õigus saada

  • tuge projekti elluviimisel, sh ideede kujundamisel ja teostamisel, samuti ligipääs taristule, demoruumidele ja loodushüvedele (nt ettevõtjatevahelise kohtumiste korraldamisel);
  • individuaalset nõustamist näiteks äriplaani ja tehnoloogia tegevuskava, finantsplaani ja intellektuaalomandi kaitse strateegia koostamiseks;
  • koolitusi ja ligipääs tasuta õppematerjalidele, mh projekti Demo4Green raames loodud veebikoolitustele (nt „Kuidas luua demo?“).

Projekti Demo4Green rahastab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tootmisinnovatsiooni võrgustik (EIT Manufacturing). Konkursi raames toetatakse kaheksat projekti, mis on pärit Demo4Greeni partnerriikidest Portugalist, Kreekast, Tšehhist, Hispaaniast, Leedust, Eestist, Itaaliast ja Poolast.

Projekti kandideerimine algab 13. juunil ja lõpeb 13. augustil. Kandideerimistaotluse leiab siit (inglise keeles).

Vaata ka konkursi kutset ja tingimusi.

#ettevõtlus
Eric Roldan Roa

Mehhiklane viib Eesti IT-taibu miljonilinna

15.08.2022
#ettevõtlus
LightCode Photonics grupipilt

Eesti süvatehnoloogia ettevõte pälvis maineka auhinna

10.08.2022
#ettevõtlus
Dr Peeter Padrik

Ülikooli hargettevõte Antegenes kaasas 2,3 miljonit eurot

04.08.2022