Allkirjastati uued uurija-professori lepingud

Eile allkirjastati Eesti teaduste akadeemias lepingud aastateks 2022–2024 valitud uurija-professorite ametikohtade avamiseks. Tartu Ülikoolist alustavad Teaduste akadeemia uurija-professoritena teadustööd antimikroobsete ühendite tehnoloogia professor  Tanel Tenson ja linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru.

Image
Asser, Tenson, Soomere

Tanel Tenson võtab vaatluse alla kroonilised bakterinakkused ja nende ravi. Antibiootikumid on üks tänapäevase meditsiini nurgakive. Nende ravimite abil hoitakse kontrolli all bakterite poolt põhjustatud nakkuseid. Paraku ei ole antibiootikumid alati efektiivsed. Üheks murekohaks on antibiootikumiresistentsuse levik; teisisõnu, selliste bakterite tekkimine, mille vastu seni tuntud antibiootikumid ei aita. Lisaks resistentsuse levikule täheldatakse, et kroonilisi nakkuseid on tihtipeale väga raske ravida. Selliste nakkuste puhul on bakterid n-ö uinunud seisundis ja antibiootikumiravile ei allu. Planeeritud uuringutes püütakse selgitada, millised eripärased jooned sellistel ravile allumatutel bakteritel on ja kuidas ka nende haigustekitajate vastu võidelda. 

Image
Asser, Tammaru, Soomere

Tiit Tammaru suunab oma uuringute teraviku linnades toimuvatele tööturu, eluaseme ja igapäevase liikumisega seotud muutustele, otsides vastuseid mitmetele põletavatele küsimustele. Kas uute tehnoloogiate tulek aitab kaasa töötajate liikumisele järjest tasuvamatele töökohtadele või näeme ebavõrdsuse kasvu, kus ühtede edu kõrval langeb suur hulk inimestest vaesuse lõksu? Kuidas mõjutavad tööturu muutused inimeste elukohavalikuid ning kas jätkub linnade jagunemine jõukamateks ja vaesemateks linnaosadeks? Kas rohepööre ja keskkonnasäästlike liikumisviiside levik aitab kaasa kõikide linnaelanike elujärje paranemisele või tekib linnades uut laadi ebavõrdsus? Neile küsimustele vastuseid otsides aitab uurimistöö kokkuvõttes paremini mõista seda, kuidas tänapäeva linnasid paremini planeerida. 

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel vähendada õppetöö ja administreerumisega seotud koormust ning rohkem keskenduda teadusuuringutele enda lemmikvaldkonnas. Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta tööst. 

Teaduste akadeemia juhatus valis möödunud aasta 14. Detsembril uurija-professoriteks Tartu Ülikooli kahe professori kõrval ka Tallinna tehnikaülikooli täisprofessori tenuuris Tõnis Kangeri, kes püüab oma uurimistöös muuta keemilist sünteesi keskkonnasõbralikumaks. Lepingud sõlmiti kolmepoolselt uurija-professorite, ülikoolide ja teaduste akadeemia vahel.  

Rohkem infot  teaduste akadeemia veebilehel

Fotode autor Reti Kokk

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

MinuGeenivaramu portaali avaleht

Avati üle 200 000 geenidoonorile mõeldud portaal MinuGeenivaramu