Arendusjuht Taivo Raud

Sünniaeg
24. august 1984

Haridus
2006–2009 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, avaliku halduse magistrikraad
2008 Lundi Ülikool, teaduspoliitika erikursus
2003–2006 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, riigiteaduste bakalaureusekraad
2003 Viimsi Keskkool (lõpetanud kuldmedaliga) 

Teenistuskäik
alates 2022 Tartu Ülikool, arendusjuht
2018–2022 Tartu Ülikool, grandikeskuse juhataja
2016–2018 Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, nõukogu liige
2013–2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond, juhataja
2011–2013 Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond, asejuhataja (al augustist 2012 määratud osakonna juhataja ülesannetesse)
2010–2011 Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond, peaekspert
2007–2010 Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond, ekspert
2004–2007 FK Teenused OÜ, projektijuht-konsultant

Varasem osalemine komisjonides

 • Rektorite Nõukogu esindaja EL-i ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetsete suundade 4 ja 5 majanduse valdkondlikus komisjonis 
 • EL-i teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 strateegilise programmikomitee liige, Eesti esindaja
 • OECD teadus- ja tehnoloogiakomitee (CSTP) liige, Eesti esindaja  
 • Euroopa Teadusruumi Komitee (ERAC) liige, Eesti esindaja 
 • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 seirekomisjoni liige (Rahandusministeerium)
 • Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise rakendusrühma liige (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)  
 • Eesti konkurentsivõime strateegia Eesti 2020 elluviimist ja uuendamist koordineeriva töörühma liige (Riigikantselei)  
 • Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi komisjoni juht (Haridus- ja Teadusministeerium)  
 • Teaduse populariseerimise programmi TeaMe nõukoja liige (Eesti Teadusagentuur)  
 • Eesti teaduse populariseerimise auhinna hindamiskomisjoni liige (Eesti Teadusagentuur)  
 • Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskava töögrupi liige (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 
 • EL 7. raamprogrammi eriprogrammi Võimekus komitee Teadus ühiskonnas“ programmikomitee liige
 • Euroopa Teadusruumi Komitee (ERAC) teadmussiirde töörühma liige 
 • Intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjoni liige (Justiitsministeerium) 
 • Teadusraamatukogude nõukogu liige (Haridus- ja Teadusministeerium)
#juhtimine
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktorina jätkab Garri Raagmaa.

Pärnu kolledži direktoriks valiti Garri Raagmaa

#juhtimine #ülikoolist
teine volikogu istungi pilt

Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

#juhtimine
Suvine peahoone

Tartu Ülikool valis uue senati