Dekaanikandidaadid on selgunud ja ootavad ülikooliperelt küsimusi

Täna, 2. oktoobril registreeris Tartu Ülikooli dekaanide valimise komisjon kõigi nelja valdkonna dekaanide kandidaadid. Ülikoolipere liikmed saavad neile 7. oktoobrini küsimusi esitada.

„Valitavad dekaanid saavad oma valdkondades ellu viia ülikooli uue arengukava eesmärke, millega tagatakse rahvusülikooli kiire areng tema järgmise aastasaja alguses,“ ütles Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks kandideerib kaks inimest. Usuteaduskonna nõukogu esitas kandidaadiks kirikuloo professori ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaani Riho Altnurme, maailma keelte ja kultuuride kolledži nõukogu ning valdkonna 20 akadeemilist töötajat seadsid üles keskaja professori ning ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja Anti Selarti kandidatuuri.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani kandidaadiks esitasid majandusteaduskonna nõukogu, õigusteaduskonna nõukogu ja valdkonna 19 akadeemilist töötajat makroökonoomika professori ja praeguse sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on kaks kandidaati. Valdkonna kümme akadeemilist töötajat esitasid ühiselt dekaani kohale peremeditsiini professori ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda kandidatuuri ning valdkonna 22 akadeemilist töötajat seadsid ühiselt üles sisehaiguste propedeutika professori, sisekliiniku juhataja ja praeguse meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi kandidatuuri.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna kandidaate on samuti kaks. Keemia instituudi nõukogu ning ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu esitasid kandidaadiks geoloogia vanemteaduri ning ökoloogia ja maateaduste instituudi direktori Leho Ainsaare. Arvutiteaduse instituudi nõukogu ning matemaatika ja statistika instituudi nõukogu esitasid programmeerimiskeelte semantika professori, loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaani ning arvutiteaduse instituudi asejuhataja Varmo Vene kandidatuuri.

Kogu ülikoolipere on oodatud tänasest kuni 7. oktoobrini esitama selleks avatud veebilehel kandidaatidele küsimusi. Et kandidaate mitte üle koormata, valib kommunikatsioonitalitus välja kümme küsimust, millele oodatakse kandidaatidelt vastuseid 15. oktoobriks. Küsimused ja vastused avaldatakse ülikooli sise- ja välisveebis 16. oktoobril.

Esimest korda korraldatakse dekaanide valimised elektrooniliselt. Valimine toimub vajaduse korral kolmes voorus. Esimene voor on 22. oktoobril kella 00.00–18.00. Kui esimeses voorus ei õnnestu mõne valdkonna uut dekaani välja selgitada, toimub selle dekaani valimiseks teine hääletusvoor 23. oktoobril ja vajaduse korral kolmas, viimane voor 24. oktoobril. Valimised valmistab ette ja korraldab kuueliikmeline valimiskomisjon.

Dekaanid valitakse valdkondade valimiskogudes. Valimiskogu koosneb asjaomase valdkonna akadeemilistest töötajatest, kelle töökoormus õppejõu ja/või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas, ning valdkonna nõukogusse ja valdkonna instituutide ja kolledžite nõukogudesse kuuluvatest üliõpilaste esindajatest.

Valitud dekaanid astuvad ametisse 1. jaanuaril 2020.

Lisateave: Andres Soosaar, TÜ dekaanide valimise komisjoni esimees, 737 5605, andres.soosaar@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee