Autor:
Evelyn Pihla

E-valitsemise professor Vincent Homburg räägib inauguratsiooniloengul poliitika ja tehnoloogia põimumisest

Neljapäeval, 6. aprillil kell 16.15 peab Tartu Ülikooli e-valitsemise professor Vincent Homburg ülikooli aulas ingliskeelse inauguratsiooniloengu „The Politics of E-Governance“ („E-valitsemise poliitilisus“).

Võib leida hulgaliselt entusiastlikke väiteid selle kohta, kuidas Eestis ja mujal maailmas muudab infotehnoloogia pöördeliselt avalike teenuste osutamist ja valitsuse suhtlust kodanikega. Kriitilisem vaade näitab siiski, et tehnoloogia ei pruugi olla soovitavate eesmärkide saavutamiseks neutraalne vahend. Tehisintellekt võib muutuda diskrimineerivaks, otsustades ise selle üle, millised kodanikud võivad tõenäoliselt toime panna pettuse. Sotsiaaltoetuste haldamisel kasutatav otsustamise tugisüsteem võib tahtlikult või tahtmatult vähendada kodanikega vahetult suhtlevate ametnike suutlikkust aidata hädasolijaid. Sotsiaalmeedias toimub poliitiline suhtlus üha enam viisil, mis õhutab polariseerumist. Teisisõnu on tehnoloogia arendamine, rakendamine ja kasutamine avalikus halduses (ehk e-valitsemine) ilmselt poliitilisem, kui esmapilgul paistab.

Oma inauguratsiooniloengul arutleb Vincent Homburg selle üle, kuidas poliitika ja tehnoloogia on valitsemises põimunud ning miks on e-valitsemise uurimiseks vaja politoloogiat. Oma empiirilistele uurimustele viidates tutvustab ja näitlikustab Vincent Homburg vaatepunkti, millele toetudes saab välja töötada tulevased uurimissuunad e-valitsemise ja digitaalsete avalike teenuste vallas.

Vincent Homburg on e-valitsemise professor ja Euroopa teadusruumi õppetooli (e-valitsemine ja digitaalsed avalikud teenused) hoidja Tartu Ülikoolis. Ta on koos Victor Bekkeriga toimetanud raamatu „The Information Ecology of E-Government“ (IOS Press, 2005) ning koos Christopher Pollitti ja Sandra van Thieliga raamatu „The New Public Management in Europe“ (Palgrave MacMillan, 2007). Tema monograafia „Understanding E-Government“ (2008) ilmus kirjastuselt Taylor and Francis. Viimasel ajal on Homburgi artikleid avaldanud sellised teadusajakirjad nagu International Review of Administrative Sciences, Local Government Studies, Information Society, Journal of Behavior and Information Technology, International Journal of Public Administration ja AI & Law.

 

Kõik huvilised on oodatud!

Loengut saab vaadata videoportaalis UTTV. Rohkem infot inauguratsiooniloengute kohta on ülikooli veebilehel.

#teadus
Doktoritöö

Linda Sõber kaitseb doktoritööd „Impact of thyroid disease and surgery on patient’s quality of voice and swallowing”

#teadus
Doktoritöö

Kristiina Sepp kaitseb doktoritööd „Competency-based and person-centred community pharmacy practice – development and implementation in Estonia“

#teadus
Masinõpe

Masinõpe aitas tuvastada Eestis levivad viirusetüved, mis põhjustavad emakakaelavähki