Edgar Lipping kaitseb doktoritööd „Postoperative antibacterial therapy in complicated appendicitis and appendectomy in pregnancy“

8. märtsil 2024 kell 12.00 kaitseb Edgar Lipping doktoritööd „Postoperative antibacterial therapy in complicated appendicitis and appendectomy in pregnancy“ („Operatsioonijärgne antibakteriaalne ravi komplitseeritud apenditsiidi korral ja apendektoomia rasedatel“).

Juhendajad:
professor Peep Talving, Tartu Ülikool
professor Urmas Lepner, Tartu Ülikool
assistent Sten Saar, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Paulina Salminen, Turu Ülikool (Soome)

Kokkuvõte:

Enamikul juhtudel on pimesoolepõletik tüsistumata ja pärast operatsiooni ei vaja patsiendid antibiootikume. Kolmandikul juhtudest on apenditsiit komplitseeritud ehk pimesoole seina terviklikkus on kadunud ning põletik on pimesoolest levinud edasi kõhuõõnde. Sellisel juhul vajavad patsiendid operatsiooni järel antibiootikume, et vältida tüsistuste tekkimist. Samas puudub üksmeel operatsioonijärgse antibakteriaalse ravi kestuses. Lisaks eelnevale on erimeelsusi pimesoole ohutu eemaldamise kohta rasedatel.

Uurimistöö käigus tehti juhuslikustatud kontrolluuring, mille käigus komplitseeritud apenditsiidiga patsiendid juhuvaliti saama tavapärast pikka või lühikest (24 tundi) operatsioonijärgset antibakteriaalset ravi. Uuringu tulemustest selgus, et lühikest antibakteriaalset ravi saanud patsiendid viibisid haiglas lühemat aega ning neil ei esinenud rohkem tüsistusi kui tavapärast ravi saanud uuritavatel. 

Lisaks vaadeldi uurimistöös lühikest suukaudset ja veenisisest antibakteriaalset ravi. Juhuslikustatud kontrolluuringu käigus juhuvaliti komplitseeritud apenditsiidiga patsiendid saama 24 tunni pikkust suukaudset või veenisisest antibakteriaalset ravi. Uuringu tulemustest selgus, et suukaudset ravi saanud uuritavatel ei esinenud rohkem tüsistusi kui veenisisest ravi saanud uuritavatel. 

Kasutades kõikide Eestis 2010–2020. aasta rasedatel tehtud pimesoole operatsioonide andmeid, võrreldi lisaks avatud ja laparoskoopilise apendektoomia ravitulemusi. Tulemustest selgus, et laparoskoopiline apendektoomia oli seotud lühema operatsiooniaja ja lühema haiglas viibimisega. Raseduse katkemises või enneaegse sünnituses puudus avatud ja laparoskoopilise apendektoomia vahel erinevus.

Seega piisab lõhkenud pimesoolega vaid paarist operatsioonijärgsest tabletist ja rasedaid võib laparoskoopiliselt opereerida.

Kaitsmist saab jälgida ka Teamsi vahendusel.

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks

täis kirjutatud vihik laual

Tartu Ülikooli keeleteadus on maailma 200 parima hulgas

Rahvusvaheline Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents 07.-11.05.2024

Tartu Ülikoolis toimub Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents