Eesti suurima erastipendiumi pälvis arstiteaduse doktorant Mari Muldmaa

Tartu Ülikooli Sihtasutus andis Igor ja Kristy Ilinsky stipendiumi, mis on Eesti suurim meditsiinivaldkonna erastipendium, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava neljanda aasta doktorandile ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloogile Mari Muldmaale. 23 750 euro suurune stipendium võimaldab Muldmaal asuda end täiendama liigutushäirete valdkonna Euroopa tippkeskuses.

Stipendiaat Mari Muldmaa plaanib saadud toetuse abil osaleda Prantsusmaal Grenoble’i Alpide Ülikooli haiglas professor Elena Moro juhitud neuroloogiaosakonna igapäevatöös ning teadusprojektides. „Suundun sealsesse liigutushäirete üksusesse, mis on üks oma valdkonna tippkeskusi Euroopas. Minu kitsam huvi neuroloogias ongi liigutushäired. Grenoble’is asuv keskus on lisaks kliinilisele tööle aktiivne ka teadustegevuses ning mul on võimalus osaleda peaaju süvastimulatsiooniga seotud projektides,“ selgitas Muldmaa.

Nagu sõna liigutushäired ise viitab, tähendab see, et liigutustega on midagi valesti – liigutusi on kas liiga palju või liiga vähe ning need ei pruugi alluda inimese tahtele. „Eesti haiglates ei ole üksusi, mis oleks keskendunud ainult liigutushäiretele. Võimalus aasta aega Prantsusmaal töötada on asendamatu väärtusega, sest esiteks näeb seal erinevaid liigutushäireid väga palju ja teiseks kohtab seal haigusi, mida Eestis tuleb ette väga harva, kui üldse,“ lisas Muldmaa.

Stipendiumikomisjoni esimehe, Tartu Ülikooli närvikliiniku juhataja, neuroloogia professori Pille Taba sõnul annab perekond Ilinsky stipendium meie noortele neuroloogidele, neurokirurgidele ja neuroteadlastele erakordse võimaluse pikaajaliseks täienduseks, et tuua seejärel oma teadmised ja oskused tagasi Eestisse. „Olen Igor ja Kristy Ilinskyle Eesti noorte arstide toetamise eest väga tänulik. Nende abil on võimalik tuua Euroopa ja Põhja-Ameerika keskustest Eestisse teadmised, mis on kindlasti meie patsientide hüvanguks,“ ütles Taba.

Otsuse tegi stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad peale Pille Taba ka Tartu Ülikooli rektor, neurokirurgia professor Toomas Asser ja Berliini Charité Ülikooli neuroteaduste doktor Andreas Horn.

Igor Ilinsky ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky stipendium on asutatud 2020. aastal. Selle eesmärk on toetada uut põlvkonda neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi enesetäiendusel ning liigutushäirete uurimisel. See aitab katta stipendiaadi elamiskulusid, õppemakse ja muid tasusid. Eelmise aasta stipendiumikonkursi võitja Artur Vetkas teeb praegu uurimistööd funktsionaalse neurokirurgia ja epilepsiakirurgia valdkonnas Toronto Ülikooli Haigla neurokirurgiakeskuses.

Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti kodanikust meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on läbimas või läbinud praktika- või residentuuriprogrammi neuroloogia, neurokirurgia või neuroradioloogia alal, kellel on kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning huvi kaasaegse ravi ja diagnoosimise vastu.

Fotol on stipendiaat Mari Muldmaa. Foto: erakogu

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium
Karjääri alustava teadlase ülekantavad oskused

Doktorandi eneseanalüüs

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Seenenädal: seeneõhtu 6. septembril