Autor:
Heli Anni

Eestikeelse ülikooli esimene aastasada jõudis kaante vahele

28. novembril esitletakse Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis rikkalikult illustreeritud raamatut „Eestikeelse Tartu ülikooli esimene aastasada“.

Põhjalik uurimus 1919. aastal eestikeelsena avatud ülikooli esimesest sajast tegevusaastast pidi ilmuma juba enne rahvusülikooli juubelit 2019. aastal. Kogumiku autori, TÜ geograafia ajaloo kaasprofessori Erki Tammiksaare sõnul oli viivituse peamine põhjus see, et teadmisi ülikooli ajaloost ja selle kirjapanemise lihtsusest sai tugevasti ülehinnatud.

„Kui vaadata seni ilmunud kirjalikke allikaid, siis on Tartu Ülikooli ajalugu suuresti professorite ajalugu. Alates 2000. aastatest on maailma ülikoolide uurimisel pööratud rohkem tähelepanu aga nende rahastamisele, omavahelisele konkurentsile ning ühiskonna ja poliitiliste jõudude ootustele ülikoolide töö suhtes,“ rääkis Tammiksaar.

Uues raamatus seisab kesksel kohal Tartu Ülikool kui tervik. Selles on analüüsitud ülikooli rolli õppe- ja teadustöö arendamisel, Eesti arengus laiemalt ja ka alma mater'i suhteid riigivõimuga. Tuli arvestada ka üldiste arengusuundadega, millega on ülikool pidanud kohanema nii kodumaises kui ka maailma kontekstis.

20. sajandil hakkasid valitsused maksumaksja raha üha rohkem ülikoolidesse suunama, mis tähendas, et teadusliku tõe teenimise kõrval tuli ülikoolidel aina enam arvestada ühiskonna vajadustega. Eestis on viimase saja aasta jooksul asutatud veel mitu kõrgkooli ja teadusinstituuti, mis on suurendanud riigisisest konkurentsi.

„Seda raamatut tuleks käsitada ülikooli ajaloo mõtestamisel kui luustikku, et järgmised uurijad arendaksid edasi raamatus esitatud teemasid, kasvataksid luudele liha peale ning muudaksid ülikooli ajaloo käsituse terviklikumaks,“ sõnas Tammiksaar.

Pärast esitlust saab raamatut kohapeal soodushinnaga osta.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool hoiab Kantar Emori uuringu andmetel ka tänavu mainekaima kõrgkooli kohta

Astronoomi maja Toomemäel

Astronoomi maja renoveerimistööd on lõppenud

Kristi Kuningas ja Ester Oras

Kristi Kuningas ja Ester Oras: iga töötaja võiks rääkida juhiga palgast