Enlighti rektorid allkirjastasid kestlikkusleppe

Täna, 3. detsembril 2021 allkirjastasid Enlighti võrgustikku kuuluva üheksa ülikooli rektorit Enlighti üldkogul ühise kestlikkusleppe, mille eesmärk on toetada kestlikku arengut ning näidata eeskuju konkreetsete meetmetega juhtimis-, haridus- ja teadustöös.

Enlighti kestlikkusleppes on kolm põhipunkti.

  • Võrgustiku liikmed rõhutavad hariduse tähtsust. Selleks soovitakse võimestada õppijaid tegelema oluliste ühiskondlike muutustega ning edendada õiglast elukvaliteeti ja kestlikkust. Tulevikumuutuste elluviijatena vajavad üliõpilased rohkem võimalusi omandada kliimamuutustega võitlemiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja uuendusvõimekust. Enlight soovib lõimida kestlikkusteemasid veelgi laiemalt kõigi õppeastmete ja erialade õppesse ning juurutada kestlikku mõtteviisi kõigis meie ülikoolides.
  • Samal ajal kui üliõpilastele luuakse rohkem võimalusi osaleda õpirändes ja töötajatele pakutakse järjest enam väljavaateid teha koostööd kolleegidega teistest riikidest, otsitakse Enlightis struktuurseid viise, kuidas ühitada rahvusvahelistumine ja kestlikkus ning vähendada CO2-heidet.
  • Enlighti ülikoolid kasutavad võrgustiku mitmekesisust, et leida üksteise tegevust analüüsides parimad lähenemisviisid ja võrdlusalused ning muuta seeläbi oma tegevuspõhimõtteid pidevalt paremaks. Meie eesmärk on seada üksteisele kui partneritele uued standardid, et tõhustada kliimamuutuste vastu võitlemise strateegiaid.


Vaata Enlighti kestlikkusleppe ingliskeelset tervikteksti.

Enlighti võrgustik on üheksa Euroopa ülikooli ühendus, mille eesmärk on kujundada ümber kõrgharidust ja võimestada õppureid maailmakodanikena. Enlighti võrgustikku kuuluvad Genti Ülikool, Göttingeni Ülikool, Tartu Ülikool, Baskimaa Ülikool, Bordeaux' Ülikool, Galway Iirimaa Riiklik Ülikool, Groningeni Ülikool, Uppsala Ülikool ja Bratislava Comeniuse Ülikool. 

Lisateave: Tiina Jaksman, Tartu Ülikooli Enlighti projektijuht, 737 6167, tiina.jaksman@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee