Erasmus+ projekti „Üliõpilased kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejad“ raames valmis kasutajatele kodanikuosaluse juhend ja töövahendite komplekt

Erasmus+ projekti „Üliõpilased kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejad“ raames on tehtud ulatuslikke uuringuid üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse kohta partnerriikides ning koostöös on valminud „Digitaalse kodanikuosaluse juhend“, mis on kättesaadav neljas keeles (inglise, saksa, portugali ja eesti) ning „Üliõpilaste kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejate töövahendite komplekt“, mis on kõigile tasuta kasutamiseks olemas hetkel kolmes inglise, saksa, ja eesti keeles ning peatselt ka portugali keeles.

Juhend keskendub digitaalse kodanikuosaluse kontseptsioonile teoreetilistes ja empiirilistes uuringutes ning uurib, kuidas digitaalset kodanikuosalust saab integreerida kõrghariduse erinevatel tasanditel (poliitika, õpetamine ja õppimine). See on teaduspõhine allikas kõrgharidusjuhtidele, kes plaanivad oma organisatsioonis juurutada digitaalset kodanikuosalust. Lisaks annab see õppejõududele praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas integreerida digitaalne kodanikuosalus oma õpetamisse. Digitaalse kodanikuosaluse juhend koosneb järgmistest peatükkidest:
1. Digitaalse kodanikuosaluse mõiste
2. Üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse teadusuuringute hetkeseis ja seos digipädevustega
3. Üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse poliitikad
4. Üliõpilaste digitaalse kodanikuosaluse juhtumikirjeldused
5. Uuenduslikud pedagoogilised strateegiad digitaalse kodanikuosaluse õpetamisel

Töövahendite komplekt on loodud eesmärgiga saada vähem kui tunniga ülevaade valitud 24 töövahendist. Järgige meie lihtsat 4-sammulist lähenemist:
1. samm: Iga digivahendi lühitutvustus
2. samm: Tutvu digivahendi eeliste ja puudustega
3. samm: Õpi teistelt ja vaata digivahendi võimalusi ja häid näpunäiteid
4. samm: Alusta digivahendi kasutamist

Rohkem infot projektist ut.ee/taiendusope/sdce

Lisateave: Ülle Kesli, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse täiendusõppe peaspetsialist, 737 6213, ulle.kesli@ut.ee