Autor:
Kadri-Ann Mägi

Euroopa Komisjoni esindajate külaskäigul arutleti teaduse rahastamise ja teadusmahuka ettevõtluse toetamise üle

18. aprillil külastas Tartu Ülikooli Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi peadirektori asetäitja Maive Rute.

Külaskäik algas aruteluringiga, milles osalesid rektor Toomas Asser, arendusprorektor Tõnu Esko, teadusprorektor Mari Moora ja teised. Arutati Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime ja kestliku arengu tasakaalu üle ning tõdeti, et Euroopa lähiaastate prioriteet on julgeolek ja kaitsevaldkond, mis mõjutab ka teaduse rahastamist. Aina olulisemaks on muutunud ka teadusjulgeolek.

Seejärel toimus bioinformaatika professor Jaak Vilo juhtimisel ringkäik Delta keskuses. Arvutiteaduse instituudi juht Heisi Kurig tutvustas teadlaste tegevust terviseandmete analüüsimisel ja koostööd kaitsevaldkonna ettevõtetega. Juttu tuli Tartu Ülikooli ettevõtluskoostööst, sealhulgas kõneles Mart Maasik UniTartu Venturesist ja selle intellektuaalomandi investeerimise mudelist, mille kasutuselevõttu on plaanis toetada ka teistes Eesti ülikoolides. Teaduspõhistele iduettevõtetele mõeldud rahvusvahelisest mentorprogrammist Creative Destruction Lab (CDL) andis ülevaate CDL-Estonia administratiivjuht Ermo Tikk. Lisaks digiühiskonna valdkonnale plaanib CDL laiendada edaspidi oma tegevust ka kaitsetööstuse vallas.

Tartu Ülikooli hargettevõtted rääkisid külalistele enda arendustööst. Makroökoloogia teadur Madli Jõks tutvustas Tartu Ülikooli hargettevõtet Diversify, kus arendatakse tarkvara, mis võimaldab vabatahtlikult kaubeldava süsinikukrediidi müüjal ja vahendajal hinnata oma krediidi mõju elurikkusele. Molekulaarse mikrobioloogia kaasprofessor Arvi Jõers käsitles uudset valkude tootmistehnoloogiat väljatöötava idufirma Gearbox Biosciences arendustööd.

main building with flags

Tasuta RKT koolitused

Tartu Ülikool juhib konverentsil Latitude59 tähelepanu süvatehnoloogiale

22.–24. mail tutvustavad Tallinnas iduettevõtete ja tehnoloogiakonverentsil Latitude 59 oma tegemisi Tartu Ülikoolist võrsunud teadusmahukad ettevõtted ning toimuvad arutelud süvatehnoloogia tuleviku üle.
Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks