Euroopa teadusvõrgustikud soovivad partnerite täielikku ligipääsu programmile „Euroopa Horisont“

Euroopa teadusülikoolide võrgustik The Guild (the Guild of European Research Intensive Universities), kuhu kuulub ka Tartu Ülikool, on ühinenud teiste võrgustikega, et väljendada oma muret Euroopa Komisjoni uue ettepaneku pärast. Nimelt tahetakse piirata Suurbritannia, Šveitsi ja teiste Euroopa Liidu väliste riikide osalust teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis „Euroopa Horisont“. Piirang hakkaks puudutama ka kvant- ja kosmoseuuringuid.

Võrgustike The Guild, German U15, the Russel Group, UDICE ja LERU ühispöördumises on öeldud, et kuna pandeemia on teadlaste riikideülese koostöö võimalusi niigi tugevalt mõjutanud, on Suurbritannia ja Šveitsi kaasatus programmi „Euroopa Horisont“ ülimalt oluline. See võimaldab hoida Euroopa teaduskoostööd heal tasemel. Lisaks soosivad allakirjutanud üliõpilaste Euroopa-sisest rännet.

Loe pöördumise täisteksti siit.