Hargettevõtete programmis osalejad

2024. aasta kevadel liitunud tiimid

Plant EV Technologies

Kristiina Kurg

Plant EV Technologies

Plant EV Technologies tegeleb taimedest rakuväliste osakeste (extracellular vesicles) eemaldamise, puhastamise ja väärindamisega.

Eneseületuse rakendus

Viktar Niachayeu

Projekti eesmärk on muuta eneseületuse erinevad vormid kättesaadavaks laiemale publikule.

Huber Flores

Kantavate seadmete arendus, mis aitab tuvastada, kas inimese jooki on lisatud kahjulike lisaaineid (näiteks GHB)

OSKAR - tööturuoskuste põhine sobitamine

Peeter Leets

OSKAR

Automatiseeritud tööturu oskuste tuvastamise mudeli väljatöötamine võimaldamaks leida isikul ametikohtade ja vakantside täitmiseks vajalike oskuste puudujäägi ulatus ja sisu ning seda puudujääki adresseeriv koolitus tagamaks tööjõu pakkumise ja tööturul nõutavate oskuste parem kattuvus.

Responsible and Secure Edge Artificial Intelligence

Feras Awaysheh

Projekt keskendub eetiliste tavade ja turvameetmete integreerimisele tehisintellekti toimimises võrgu servas.

Niilo Kaldalu

Bakterite lüüsil põhineva antibiootikumi- ja bakteriofaagiresistentsuse kiirtesti välja töötamine

OMNITON

Arved Vain

Pehmete kudede konstitutiivsete biomehaaniliste parameetrite määramise tehnoloogia.

Hapu vadaku väärindamine

Reet Mändar

Hapu vadaku väärindamine

Kristiina Reimets

Heitgaaside väärindamine kemikaalideks

Qurat Ul Ain Reshi

Mitmeotstarbeliste bio-inspireeritud nanoosakeste väljatöötamine ja turuletoomine

Indrek Jõgi

Koroonalahendusel põhinev õhupuhasti

2023. aasta sügisel liitunud tiimid

Transful

Kai-Melli Kapten

Transful on õpilastele mõeldud haridusplatvorm, mille sihiks on muuta mälutehnikate kasutamine tavaõppetöö lahutamatuks osaks ning tõrjuda välja harjumus tugineda vaid mehaanilisele kordamisele.

Alec Kozicki

Semiozic OÜ on semiootiline konsultatsiooni ja disaini ettevõte. Me spetsialisserume ad hoc modelleerimisele, et põhjalikult uurida subjekti-objekti-keskkonna suhteid. 

Rodolfo Basile

Keeleloome rakendus keeleliste, sotsiaalsete ja kognitiivsete uuringute tegemiseks.

Ökoloogiline haljastusteenus

Indrek Kuusk

Pakume haljastusteenust, mis põhineb ökoloogilistel printsiipidel.

Hiie Soeorg

Vankomütsiini täppisdoseerimise tööriist.

Janar Paeglis

Eesti pärimuspillide sämplerpakett rahvusvahelisele turule

Longevity Bioanalytics

Ance Gailuma

Me pakume bioloogilise vanuse hindamist läbi vere DNA analüüsi inimestele, keda ohustab enneaegne vananemine.

2023. aasta kevadel liitunud tiimid

Aile Tamm

Autonoomsete personaalsete energiaallikate arendamine tulevikuenergeetika hajussüsteemide rakendustes.

Avid Azadnia

Uue põlvkonna horisontaalse geelelektroforeesi süsteemi loomine.

Karin Kogermann

Antimikroobsete ja haava paranemist soodustavate haavakatete arendamine elektrospinnimise meetodil.

Madli Jõks

Süsinikuprojektide elurikkuse mõju hindamise tarkvara arendamine.

CogniFlow

Taavi Vanaveski

Tehisintellektil põhinev virtuaalne andmepilv, mis kogub kasutaja terviseandmeid igasugusest sisendist ja mudeldab selle põhjal optimaalse tervisekäitumise strateegia.

Triin Paaver

Arutelumängu „Eesti rahva 100 valikut“ kommertsialiseerimine.

2022. aasta sügisel liitunud tiimid

Veronika Zadin

Simulatsioonitehnoloogiate tuumiklabor, simulatsioonitehnoloogiate kommertsialiseerimine

Ivar Zekker

Seente abil raskmetallide väärindamine jäätmetest

Anne-Liia Maido

Fungic – seentest ja taimsest massist pakkematerjali tootmine

Raul Sõmer

Distantsilt rakendatav päästesüsteem C-90/AT-4 relvasüsteemile

Anton Malmi

SayEst – mobiilirakendus eesti keele häälduse treenimiseks


2022. aasta kevadel liitunud tiimid

Eric Roldan Roa

Haridusettevõte, mis on spetsialiseerunud kogukonna-põhisele kombineeritud õppekogemuse pakkumisele õpilastele ja õpetajatele.
 

Mikk Espenberg

Lämmastikreostuse puhastamise tõhustamine bioelektrokeemiliselt mõjutatud mikroobidega.


2021. aasta sügisel liitunud tiimid

GIS

Alexander Kmoch/Evelyn Uuemaa

Vabavara põhine GIS koolitus, nõustamine ja tugi ning kliendi vajadustest lähtuvate GIS tööriistade ja töövoogude arendamine.

Premed

Helis Ojala/Ted Edward Õunap

Premed – algoritmile tuginev objektiivne vaimse heaolu mõõdik, mis pakub süstematiseeritud ja teaduspõhist lahendust ennetamaks vaimse tervise probleeme ühiskonnas.

Metsaplaan 2.0

Jan Peter George

Metsaplaan 2:0 – digitaalne platvorm erametsaomanikele, mis baseerub teaduspõhisele informatsioonile oma metsa majanduslikult ja ökoloogiliselt paremaks majandamiseks.


 

2021. aasta kevadel liitunud tiimid

 

Hypstar

Kim Duong/Joel Kuusk

HYPSTAR – uus hüperspektriline radomeeter, mis on integreeritud vee ja maa kahesuunalise peegelduvuse automatiseeritud mõõtmisvõrkudes satelliidi mõõtetulemuste valideerimiseks.

Sven Anderson

Naturaalkeele kodeerimine masinkoodi tasandil (riistvara-tarkvara) projekt.


Programmi vilistlased

 

RedoxNrg company logo

RedoxNRG

Nadezda Kongi

Elektrokeemiliselt atmosfäärist süsihappegaasi püüdmine

Vectiopep company logo

Vectiopep

Kaido Kurrikoff

Platvormitehnoloogia arendus, mille kaudu saab erinevaid mRNA terapeutikume raviotstarbel patsiendi rakkudesse viia.

Silklytics

Hanno Evard

Arendame teste, mis suudavad lihtsalt, odavalt ja kiiresti mõõta väikeste molekulide (näiteks ravimid või pestitsiidid) kogust proovidest. Põhilise rakendusena näeme haiglate laborites vajadust mõõta ravimite kontsentratsiooni patsientide verest (therapeutic drug monitoring)

GaltTec company logo

GaltTec

Glen Kelp

Kütuseelementide ja kütuseelemendi materjalide tootmine

Voogteater

Taavet Jansen

Voogteater kui uurimistööriist – online platvorm vaatajakogemuse kaardistamiseks ja analüüsimiseks

Murrifier

Maido Merisalu

Portatiivsete seadmete arendamine maskide ja muude esemete ning õhu desinfitseerimiseks.

Tulind

Martin Timusk

Uudne ränioksiidi alkogeelil baseeruv kütusetablett.

LeapMetric

Tauno Talv

Poolautomaatne internetipõhine teenus väikeettevõtte juhile, kuidas oma ettevõtte väärtust kasvatada. Hindame ettevõtte väärtuse ja leiame tegevused, mis selle väärtust suurendavad kõige enam.

plantinvent

Plantinvent

Hannes Kollist

PlantInvent’i eesmärk on märgatavalt vähendada vee tarbimist põllumajanduses, täpsemate mõõteseadmete kasutamise abil.

Umbekuiva

Umbekuiva

Kadri Tüür

Vajadus individuaalselt kasutatavate ning üldkultuurilist huvi pakkuvate vaba aja veetmise viiside järele on pandeemia tingimustes hüppeliselt tõusnud. Meie eesmärk on luua kirjanduslikke matkaradasid

upcatalyst

UpCatalyst

Sander Ratso

Up Catalyst tegeleb süsiniknanomaterjalide karakteriseerimisega. Toodame CO2st elektrokeemilise lõhustamise teel süsiniknanomaterjale teadus- ja arendusettevõtetele.

lightcode photonics

LightCode Photonics

Heli Valtna

Loome uut tüüpi LIDARi lahendust, mis loob reaalajas 3D pilte. Lahendus saab olema kasutatav autotööstuses.

Indrek Must

Kunstlik emakakael

Indrek Must

Pehmerobootikatehnoloogia rakendusena pakume simulatsioonõppevahendeid meditsiini- ja tervishoiutöötajate väljaõppele. Praegu on käsil kunstliku emakakaela arendamine.

prudens logo

Prudens

Pärtel Poopuu

Prudens OÜ eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogiateenuseid, et edendada töökollektiivide heaolu ja efektiivsust.

mullainfo logo

Mullainfo

Tanel Vahter

Metoodika mulla elustiku ja viljakuse hindamiseks võrdlusandmete põhjal.