Autor:
Mirjam Savioja

Ida-Virumaa õiglast üleminekut toetav teadustöö

Ida-Virumaa senist rahvastiku- ja ettevõtlusstruktuuri on kujundanud peamiselt põlevkivitööstus ja suure keskkonnajäljega töötlev tööstus. Et toetada Ida-Virumaal nii tehnoloogilist, majanduslikku kui ka ühiskondlikku siiret senisest puhtamale, teadusmahukamale ja kõrgtehnoloogilisemale arenguteele, on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös loodud õiglase ülemineku fondi konsortsium, kuhu kuulub 22 uurimisrühma. 

Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist rahastatakse nii ettevõtluse mitmekesistamist kui ka koostöös teadusasutustega piirkonna teadus- ja arendustegevuse ning täiendus- ja ümberõppevõimaluste rikastamist. Fondi toel viib Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli konsortsium järgmise kuue aasta jooksul ellu 22 teadusprojekti, mille käigus arendatakse piirkonnale olulisi tehnoloogiaid, seiratakse ühiskondlikke siirdeprotsesse ja analüüsitakse juhtimismudeleid. 

Konsortsiumi juhtpartner on Tallinna Tehnikaülikool. 

Projektide elluviimise aeg: 2023–2029 

Rahastus: Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi ja Eesti riigi toetusel on konsortsiumi töö eelarve 35,7 miljonit eurot. 

Konsortsiumi kuuluvate uurimisrühmade tegevus jaotub nelja uurimissuuna vahel.

Taastuvenergia ja hajuslahendused

Tööstuse digitaliseerimine ja suurandmed

Kriitilised toormed ja keemilised väärindamisprotsessid

Siirdeprotsesside seire ja juhtimismudelite analüüs

Õiglase ülemineku fondi konsortsiumi teadustööd rahastavad Eesti ja Euroopa Liit toetusmeetmest „Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse suurendamise toetus: teadusvõimekuse pakkumise arendamine Ida-Virumaal TA-võrgustiku loomiseks“.