Ilmub mahukas geneetika sõnastik

2. oktoobril kell 15.00 esitletakse Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis trükisooja eesti-inglise-eesti „Geneetika sõnastikku“.

Ülimalt mahukas, 541-leheküljeline sõnastik sisaldab üle 7500 geneetikatermini ja definitsiooni. Selle autorid on Tartu Ülikooli geneetika emeriitprofessor Ain Heinaru ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse, kes mõlemad on staažikate eesti teadusterminoloogia asjatundjatena koostanud mitu õpikut ja sõnastikke.

Sõnastik on loogiline jätk Ain Heinaru eestikeelsele kõrgkooliõpikule „Geneetika“, mis ilmus 2012. aastal. 1500 erialaterminit sisaldava õpiku veebisõnastik valmis 2013. aastal. Terminite poolest haakub geneetikaõpiku ja veebisõnastikuga ka Toivo Maimetsa ja Sulev Kuuse koostatud eestikeelse kõrgkooliõpiku „Rakubioloogia“ veebiversioon, mis avaldati 2018. aastal. „Nende kahe õpiku ilmumine andis võimaluse sõnastike loomisel edasi liikuda,“ ütles professor Ain Heinaru. „Geneetika sõnastik“ koondabki muu hulgas neis sisalduvad terminid ning on esimene nii mahukas eestikeelne geneetikaalane seletav sõnaraamat.

Geneetikasõnastikku on eri autorid viimase 40 aasta jooksul püüdnud eri versioonide alusel koostada kümmekond korda. Ka Ain Heinaru on seda tööd alustanud kolm korda. Äsja ilmunud sõnastiku koostamisele kulus kokku terve kümnend, selle trükiversiooniga tegelesid mõlemad autorid pingsalt viimased kolm-neli aastat. Sealjuures võttis terve aasta aega keeleline ühtlustamine ja korrektuur, mille käigus töötati koostöös kirjastusega kõik terminid kuni viis korda läbi.
„Sõnastiku väärtus peitub selle unikaalses oskuskeelekäsitluses, mistõttu saab seda kasutada väga suur ring huvilisi. „Meie töö eesmärk oli panna eri valdkondade inimesed asjadest ühtmoodi aru saama, luua selgus terminite paljususes,“ rääkis Ain Heinaru. Tema sõnul on sõnastik mõeldud nii õpetajatele ja õpilastele kui ka teadusasutustele, samuti saavad seda kasutada näiteks ministeeriumid ning põllumajandus- ja veterinaariavaldkonna inimesed. „Kasulik on see ka meditsiinisektoris, arvestades, et personaalmeditsiinis tekkiva info selgitamine suurtele sihtrühmadele on äärmiselt oluline,“ lisas Heinaru.

Autorite sõnul ei tulnud neil tohutu töö juures peaaegu üldse ette vaidlusi selle üle, milliseid termineid sõnastikku sisse panna ja millised välja jätta. „Me ei tekitanud mitte uusi termineid, vaid koondasime viimase 40 aasta jooksul õppetöö käigus pidevalt loodud ja eesti keeles juurdunud terminid,“ ütles Ain Heinaru. „Meie missioon on hoida ja arendada eesti teaduskeelt. Sõnastiku kaante vahelt leiate elava teaduskeele, mida räägitakse laborites ja mis kõlab loengutes,“ lisas Sulev Kuuse.

Sõnastiku andis välja Tartu Ülikooli kirjastus ja selle esialgne tiraaž on 500 eksemplari. Sõnastikku saab osta kirjastusest 17 euro eest ning 2. oktoobri esitlusel 15 euro eest.
„Geneetika sõnastiku“ väljaandmist toetasid Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond, molekulaar- ja rakubioloogia instituut ning kirjastus.
Sõnastikku esitletakse 2. oktoobril kell 15.00 Omicumi (Riia 23b/2) auditooriumis 105.

Lisateave:
Ain Heinaru, Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessor, 737 5012, ain.heinaru@ut.ee
Sulev Kuuse, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja, 737 5060, sulev.kuuse@ut.ee