Autor:
Pixabay

Kaks rahvusvahelist teadusgranti toetavad Ukraina teadlaste teadustööd Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis algavatest teadusprojektidest üks tegeleb Ukraina demograafilise ajaloo uurimisega vana DNA abil. Teise projekti fookuses on Eesti ja Ukraina ravimtaimedest 3D-prinditud tervisetoodete arendamine. Projekte toetab Euroopa Liidus Urkaina teadlaste toetamiseks loodud rahastusprogramm MSCA4Ukraine.

Genoomika instituudi teadur Olga Utevska uurib järgmise kahe aasta jooksul Ukraina demograafilist ajalugu vana DNA põhjal. Täpsemalt on fookuses rauaajal Ukraina aladel elanud inimesed. Kui seni on arheoloogide tähelepanu köitnud eelkõige monumentaalsed eliidi matusepaigad, siis selles projektis uuritakse lähemalt n-ö lihtrahvast.  Päritoluküsimuste kõrval on  võimalik arheoloogilist materjali analüüsides kirjeldada muuhulgas nende inimeste toitumist, tervist ja üldist elustiili.

Farmaatsia instituudi külalisteaduri Oleh Koshovyi teadustöö tegeleb  Eesti ja Ukraina ravimtaimedest uute 3D-prinditud tervisetoodete arendamisega. Täpsemalt soovitakse projektis luua uudseid bioaktiivseid looduslikke materjale ja preparaate. Selleks kasutatakse Ukraina ja Eesti ravimtaimi, mis avaldavad antimikroobset, põletikuvastast ja keskvärvisüsteemi rahustavat toimet.

Ukraina teadlaste toetamiseks mõeldud rahastusmeetmega toetab Euroopa Komisjon kokku 124 Ukraina teadlase teadustöö jätkamist 21-s riigis. Eestisse tuli kolm granti, neist kaks Tartu Ülikooli.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.
Women in front of monitor

Liisa Rätsep õpetab tehisaru eesti keeles ilmekalt rääkima