Keele- ja tõlkeabi ülikoolis

Tartu Ülikool väärtustab eesti keelt ja selget avalikku suhtlust. Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonnas töötav keelepere aitab täita ülikooli keele ja rahvusvahelistumise põhimõtteid, sealhulgas

  • arendada keeleteadlikkust,
  • edendada korrektse, selge ja heas stiilis eesti ja inglise ametikeele kasutamist,
  • koolitada ja nõustada töötajaid eesti ja inglise keele küsimustes,
  • arendada eesti ja inglise oskussõnavara,
  • olla esindatud üle-eestilistes eesti keele algatustes.

Keeleperes on neli liiget:

Keelenõunik ja -toimetaja aitavad töötajatel hoida eestikeelsete ametitekstide korrektsust, selgust ja head stiili ning annavad neile sel teemal nõu. Lisaks teeb keelenõunik üleülikoolilist strateegilist tööd heakeelsuse nimel ja pakub ülikooli töötajatele keelekoolitusi.

Rahvusvahelise teadusülikoolina tegutseme mitmekesises keele- ja kultuuriruumis. Keelepere tõlkijad tõlgivad eesti keelest inglise keelde ja vastupidi ning toimetavad ingliskeelseid tekste.

Samuti on keelepere ülesanne arendada ülikooli tegevusega seotud ühtset oskuskeelt ja nõustada töötajaid sel alal. Keelepere liikmed kuuluvad kahte kesksesse terminikomisjoni – eesti ja inglise terminite komisjoni , kes korrastavad ja ajakohastavad muu hulgas ülikooli tegevust puudutavaid termineid. 

Ülikooli tegevust puudutavad eesti- ja ingliskeelsed terminid

 

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel