Koroonaviiruse levimuse seireuuringu antikehade analüüsi tulemused

Seireuuringu valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanusegrupi, soo ja haridustaseme põhjal, mistõttu pole  levimuse hinnangu leidmisel kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

16. ja 17. uuringuetapi puhul on lisaks kasutatud järelkihistamist vaktsineerimisinfo põhjal. See tähendab, et kaalutud keskmise leidmisel on võetud arvesse ka tegelik vaktsineerituse tase lähtuvalt Terviseameti andmetest.

 

Image
antikehad

*19. etapi tulemused ei ole valimi nihke tõttu kahjuks eelnevatega võrreldavad, mistõttu pole neid allolevas tabelis esitatud.

Maive Rute Tartu Ülikoolis

Euroopa komisjoni esindajate külaskäigul arutleti teaduse rahastamise ja teadusmahuka ettevõtluse toetamise üle

Kliimaministri visiit Tartu Ülikooli

Kliimaminister Kristen Michal külastas Tartu Ülikooli

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks