Koroonaviiruse seire reovees

Alates 2022. aasta algusest viib regulaarset reoveeseiret läbi Terviseamet. Tulemuste kaardirakenduse leiab siit.

Uuring „Reovee analüüsil põhineva SARS-CoV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi loomine“ 

Tartu Ülikooli teadlased lõid reovee analüüsil põhineva varajase koroonaviiruse eelhoiatuse seiresüsteemi. Rahvusvaheline kogemus näitab, et reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Reoveeseire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Uuring on oluline infoallikas Terviseametile varjatud kollete avastamisel ja puhangudünaamika jälgimisel.

Reoveeproove võeti kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele väiksematest asulatest ning kohaliku tähtsusega asutustes. Proovide kogumisel tegi Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes linnade reoveepuhasteid käitavad. Reoveeproovide koroonaviiruse jälgede analüüsid tehti uuringumetoodika välja töötamise ajal Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites, kus on olemas vastav tehniline võimekus ja väljaõppega inimesed.

Image
Europpa Sotsiaalfond

Tartu Ülikool juhtis uuringut 2020. aasta augustist 2021. aasta lõpuni. Edaspidi osalevad Tartu Ülikooli teadlased uuringus nõustajatena ning aitavad määrata reoveeproovist leitud viirusetüvesid.

Alates 2021. aasta maist  kuni 2021. aasta lõpuni rahastas uuringut Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu Covid-19 pandeemiale reageerimise toetusmeetmest.

Koroonaviiruse reoveeseire kaart

  • Reoveeproovid koroonaviiruse seireks kogutakse iga nädala alguses.

  • Proovide tulemused selguvad iga nädala reedeksmil uueneb ka kaardil esitatud teave.

  • Kaart annab ülevaate reovees esinenud koroonaviiruseviiruse koguse dünaamikast Eesti linnades ja väiksemates asulates nädalate kaupa uuringu algusest alates. Klõpsates asula nime juures oleval tingmärgil, avaneb just selle asula kohta käiv ülevaade.

Iga proovides tuvastatud koroonaviiruse osake sisaldab ühte genoomikoopiat. Proovide analüüsimisel hinnatakse viiruste genoomikoopiate arvu reovee milliliitris. See annab ülevaate viiruste arvust piirkonna reovees.

Suuremate linnade (kaardil tähistatud ringikestega) reoveeproovid on kogutud 24 tunni jooksul komposiitproovidena, see tähendab, et proovis kajastub viimase ööpäeva jooksul puhastit läbinud reovee keskmine olukord.

Väiksemate asulate (kaardil tähistatud ruuduga) reoveeproovid on kogutud punktproovidena. See annab pildi hetkeseisust ning on usaldusväärsem pigem mitme nädala võrdluses toimuvate muutuste suuna jälgimisel. Punktproovi tulemust võib mõjutada näiteks see, kas nakatunud inimene/inimesed käisid WCs sel perioodil, mida parajasti analüüsitakse. Seepärast võib väiksemate asulate punktproovide tulemuste puhul usaldada viiruse olemasolu kinnitavat tulemust. Küll aga ei tähenda viiruse puudumist näitav proov alati nakatunute puudumist.

Reoveeuuring on täiendav meede koroonaviiruse leviku hindamiseks, mistõttu peaks vaatama selle tulemusi koos teiste andmetega. Täpsema info ja juhiste saamiseks palume omavalitsuste esindajatel pöörduda kohalikku terviseametisse.

Kaardi legend: 

  • Ring tähistab suuremaid asulaid, kust kogutakse 24 h komposiitproove.
  • Ruuduke tähistab väiksemaid asulaid, kust võetakse punktproove.
  • Kui kaardil kajastuv kohanimi on erinev omavalitsuse nimest, siis on see tingitud veepuhastusjaamade tööpiirkondadest, mis ei pruugi alati omavalitsuse piiridega täpselt kattuda.
  • Tärniga* kohanimed tähistavad suuremate asulate linnaosi:  *Järve ja *Ahtme on Kohtla-Järve linnaosad
Image
Reoveeuuringu legend
 

Reoveeseire tulemused kajastuvad interaktiivsel kaardil

31.12.2021 - 52. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus on veidi suurenenud

24.12.2021 - 51. nädal: Reoveeuuring näitab, et omikrontüvi pole Eestis veel valdavaks saanud

17.12.2021 - 50. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus püsib muutumatu

10.12.2021 - 49. nädal: Reoveeuuringus leiti omikrontüve Eesti eri paigust

03.12.2021 - 48. nädal: Reoveeuuring näitab koroonaviiruse taandumist

26.11.2021 - 47. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees erineb piirkonniti tunduvalt

19.11.2021 - 46. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees langeb visalt, kuid märgatavalt

12.11.2021 - 45. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus on stabiliseerunud kõrgel tasemel

5.11.2021 - 44. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus on üle Eesti ühtlaselt suur

29.10.2021 - 43. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus nihutab seniseid piire

22.10.2021 - 42. nädal: Reoveeuuringu tulemuste kaart värvub tumepunaseks

15.10.2021 - 41. nädal: Reoveeuuring näitab koroonaviiruse koguse kiireimat kasvu Ida-Virumaal

08.10.2021 - 40. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees kasvab Eestis kõikjal

01.10.2021 - 39. nädal: Reoveeuuring kinnitab, et koroonaviiruse laialdane levik on jõudnud ka Ida-Virumaale

24.09.2021 - 38. nädal: Reoveeuuring ennustab nakatunute arvu kasvu Põhja-Eestis

17.09.2021 - 37. nädal: Reoveeuuring kinnitab koroonaviiruse ühtlast levikut üle Eesti

10.09.2021 - 36. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees püsib muutumatu

03.09.2021 - 35. nädal: Koroonaviiruse kogus on jätkuvalt suurim Lõuna-Eestis

27.08.2021 - 34. nädal: Koroonaviiruse kogus on suurim Lõuna- ja Kesk-Eestis

20.08.2021 - 33. nädal: Koroonaviiruse kogus on pea üle Eesti mõõdukas

13.08.2021 - 32. nädal: Reoveeuuring ennustab nakatumise kasvu Tartus

06.08.2021 - 31. nädal: Reoveeuuring näitab koroonaviiruse ühtlast levikut üle Eesti

02.07.2021 - 26. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus on pea üle Eesti kahanenud mõõdukaks või väheseks

25.06.2021 - 25. nädal: Reoveeuuringu kaardil torkavad silma üksikud suurte viirusenäitudega asulad

18.06.2021 - 24. nädal: Reoveeuuringu tulemuste kaart on valdavalt roheline

11.06.2021 - 23. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus jätkab langust

04.06.2021 - 22. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus on pea üle Eesti kahanenud mõõdukaks või väheseks

28.05.2021 - 21. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldust peegeldav kaart muutub rohelisemaks

21.05.2021 - 20. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees kahaneb stabiilselt

14.05.2021 - 19. nädal: Reoveeuuringu kaardil on üle pika aja mitu roheliseks märgitud asulat

07.05.2021 - 18. nädal: Reovee koroonaviirusesisaldus on üle Eesti taas kasvanud

30.04.2021 - 17. nädal: Koroonaviirusesisaldus reovees on püsinud stabiilne

23.04.2021 - 16. nädal: Koroonaviiruse koguse vähenemine reovees jätkub

16.04.2021 - 15. nädal: Viirusekogus reovees kahaneb väga aeglaselt

09.04.2021 - 14. nädal: Koroonaviirusesisaldus reovees püsib suur, kuid näha on kahanemise märke

01.04.2021 - 13. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees on taas kasvanud

26.03.2021 - 12. nädal: Tartu Ülikooli reoveeuuring annab lootust viiruse leviku pidurdumiseks

19.03.2021 - 11. nädal: Reoveeuuringu tulemused näitavad jätkuvat olukorra halvenemist

12.03.2021 - 10. nädal: Koroonaviiruse kogus reovees on jätkuvalt väga suur

05.03.2021 - 9. nädal: Reoveeuuringu tulemused koroonaviiruse leviku pidurdumist veel ei näita

26.02.2021 - 8. nädal: Koroonaviiruse sisaldus on suur pea kogu Eesti reoveeproovides

19.02.2021 - 7. nädal: Koroonaviiruse sisaldus reoveeproovides on üle Eesti kas keskmine või suur

12.02.2021 - 6. nädal: Koroonaviiruse sisaldus reovees on nädalaga langenud

05.02.2021 - 5. nädal: Koroonaviiruse sisaldus reovees on rekordiliselt suur

29.01.2021 - 4. nädal: Viimase nädalaga on suure viirusesisaldusega reoveeproovide hulk kasvanud

22.01.2021 - 3. nädal: Koroonaviiruse esinemine reovees on püsinud aasta algusest stabiilne

15.01.2021 - 2. nädal: Reoveeuuring kinnitab koroonaviiruse jätkuvalt laialdast levikut

Reoveeuuringu tulemuste kiirülevaade 2020. augustist 2021. aasta septembrini

Animatsioon võtab kokku aasta ja ühe kuu jooksul kogutud 2140 reoveeproovi analüüsitulemused.

Animatsiooni autor: Peeter Laas, Tartu Ülikooli molekulaarse ökoloogia teadur

Mis kasu on viiruse seirest reovees?

Image
Seire kolmel tasandil
Image
Mis kasu on viirusesignaali tuvastamisest reoveeproovis?

Tanel Tensoni ülevaade reoveeseire võimalustest 26.- 27. novembril 2020. aastal toimunud konverentsil "Arukas kohanemine koroonaviirusega":

Projekti eestvedajad on Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson ja molekulaarse ökoloogia vanemteadur Veljo Kisand.

„Reovee analüüsil põhineva SARS-COV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi loomine“ uuringut rahastab haridus- ja teadusministeerium ministri käskkirjaga 28.07.2020 nr 1.1-2/20/179. 

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“