Läheneb moodulite, sh kõrvaleriala valimise tähtaeg

Sügissemestri lõpp on moodulite valimise tähtaeg. Bakalaureuseõppe esmakursuslased peavad sügissemestri lõpuks valima ära peaeriala moodulid: kaks alusmoodulit, ühe suunamooduli ja ühe erialamooduli ning valikmooduli (kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega peaeriala moodulite valimiseks). Teise aasta bakalaureuseõppe üliõpilased peavad sügissemestri lõpuks valima kõik õppekava täitmiseks vajalikud moodulid, st otsustama, kas soovivad peaeriala suurendada või valida kõrvaleriala.

Kõrvaleriala saab bakalaureuseõppe üliõpilane valida oma või teistest bakalaureseõppekavadest. Vaata 2022/2023. õa. õppekavade kõrvalerialasid õppekava ülesehituse lehelt pealkirja alt „Milliseid kõrvalerialasid saab õppekavadest valida“. 1. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2022/2023. õa. õppekava versioonist. 2. aasta üliõpilased saavad kõrvaleriala valida 2021/2022. ja 2022/2023. õa. õppekava versioonist.

Mõnedel bakalaurseuseõppekavadel ei ole võimalik võtta kõrvaleriala, vaid on ette nähtud peaeriala läbimine suurendatud mahus.

Kui ka teiste õppeastmete õppekavadel on valitavaid mooduleid, peavad need olema valitud esimese aasta sügissemestri lõpuks. Valitud moodulite järgi arvutatakse õppekava täitmise protsent, mis on oluline õppekulude hüvitamise määramisel (kui õpid eestikeelsel õppekaval täiskoormusega) ja stipendiumide ning õppetoetuste taotlemisel.

 Moodulite valimise juhend õppeinfosüsteemis

 

Õppekorralduse pealehele

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
karjäär

Enlight kutsub osalema veebitöötoas „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“