Autor:
Erakogu

Mikrokraadiprogramm viib mugavustsoonist välja

Mikrokraadiprogramm võimaldab omandada lühema aja jooksul uusi teadmisi kõigil, kes tunnevad soovi värskendada erialateadmisi või omandada mõne uue pädevuse. Oma õpikogemust jagab AS-i SEB Pank suurklientide osakonna krediidianalüüsi grupi juht Inge Joonas, kes läbis Tartu Ülikooli infotehnoloogia valdkonna mikrokraadiprogrammi „Andmeanalüüs“.

Midagi uut

Esmalt jäi mikrokraadiprogramm kui uudne nähtus Eesti haridusmaastikul Ingele silma meedias. Kui seejärel juhtis ka hea tuttav programmidele tähelepanu, otsustas Inge uurida, millega on täpsemalt tegu. „Tundsin juba mõnda aega, et olen sattunud mugavustsooni ja peaksin midagi ette võtma,“ selgitab Inge. „Mulle meeldis mikrokraadiprogramm täiendusõppe variantidest enim, sest tegemist on valmispaketiga, mille puhul on eeltöö juba tehtud ja kokku koondatud just õiged õppeained.“

Valiku tegemine oli lihtne – andmeanalüüs lõi kohe silma särama. „Olen varem eri analüüsiformaatidega kokku puutunud, mistõttu kõnetas see teema mind kõige rohkem,“ põhjendab ta oma otsust. „Leidsin, et programmis pakutavad teadmised annavad minu praegustele tegemistele kõige suuremat lisandväärtust.“

Praktilised oskused

Õppe käigus üllatas Inget õppekava tugevalt praktiline laad. „Arvasin, et tulen oma teadmisi uuendama, kuid tegelikult õppisin täitsa uusi asju ja sain suurepärase praktilise kogemuse. Tehtud projektid ja kodutööd olid küll aeganõudvad, kuid võimaldasid paremini mõista andmeanalüüsi olemust ja kinnistada õpitut.“ Eraldi rõhutab naine praktikat juhendanud magistriõppe üliõpilaste põhjalikkust, sest iganädalane kodutöödele antud sisukas tagasiside oli õppimisel suureks toeks.

Kokkupuude tasemeõppuritega andis vastastikuse elamuse: „Noortelt on alati palju õppida ja loodetavasti olid meie elukogemusega seotud praktilised projektid ka nendele huvitavad.“ Inge rakendas uued tehnilised oskused kohe igapäevatöösse. „Mul puudus varasem kokkupuude statistikatarkvaraga R, mistõttu plaanin õpitust esialgu kõige enam praktiseerida visualiseerimise tööriistu.“

Õppida iseendale

Enne õppima tulekut ei olnud Inge kindel, kas ta saab õppetöös maksimaalselt osaleda. „Töö, igapäevaelu ja õppimise kokkuklapitamine oli üks suurimaid väljakutseid õppeaasta jooksul. Paljud rutiinsed asjad jäid tegemata, kuid pere toetus ja paindlik tööaeg võimaldasid õppimist,“ kirjeldab Inge. Abiks olid tugev enesedistsipliin, ajaplaneerimine ja pidev järje hoidmine. „See oli pingeline ja põnev aeg, millega kaasnes topeltrõõm selle üle, et sain programmist enda jaoks rohkem, kui algul ootasin. Motiveeris ka see, et õppimine oli minu teadlik valik ja õppisin iseendale.“

Inge soovitab mikrokraadiprogrammi kõigile neile, kellel on soovi õppida midagi täiesti uut või süvendada oma teadmisi, saada kogemusi ja uusi tuttavaid.

Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab veebilehelt ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest.

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad

Tiia Epro

Mikrokraadiprogramm andis julgust ja uusi mõttekaaslasi

Tartu Ülikooli lõpetaja

Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma