Mis on e-õpe?

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. 

Õppimine e-õppe toel võimaldab:

  • õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt
  • kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale
  • suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel
  • saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel
  • kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks
  • omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist
  • esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet

Digiõppe terminid

Uued ja täpsustatud digiõppe terminid on kantud digipädevuse sõnastikku.

Vaata digiõppe termineid

E-õppe ajakiri

Infot e-õppe kohta leiate ka e-õppe ajakirjast, mis tutvustab ülikooli e-õppega seotud aktuaalseid teemasid.

Vaata e-õppe ajakirja

E-õppe päev

E-õppe päeva lehele on koondatud e-õppe päeva raames toimunud ürituste (sh e-õppe kogemusseminaride) info.

Vaata täpsemalt

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil