ÕIS-i teated ja kontaktide uuendamine

Üliõpilast teavitatakse teda puudutavatest korraldustest ning õppetööd puudutavatest küsimustest ÕIS-i ja ülikooli e-posti aadressi kaudu, millega loeb ülikool teated üliõpilasele edastatuks. ÕIS-i kaudu saadetakse õppijale automaatsed teavitused teda puudutavate korralduste vormistamisest (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppeaja pikendamine jms).

 Loe ÕIS-i teateid ja ülikooli e-postkasti regulaarselt, sealne info on sulle oluline!


Üliõpilasel on kohustus uuendada oma kontaktandmeid ÕIS-is juhul, kui need on muutunud. ÕIS-i kaudu saab üliõpilane lisada või muuta näiteks oma isikliku e-posti aadressi, konto numbrit, mobiiltelefoni numbrit, tegelikku ja ametlikku aadressi (aadressi lisamine ei ole kohustuslik). Ülikoolis õppides on oluline, et suhtlus ülikooli ja üliõpilase vahel toimiks ning et ülikool saaks vajadusel üliõpilasega ühendust võtta.

Nime muutuse puhul ei saa üliõpilane oma nime ise ÕIS-is uuendada. Nime muutmiseks tuleb esitada oma valdkonna dekanaati või oma instituuti/kolledžisse avaldus ning kaasa võtta nime muutmist tõendav dokument. Nime muutust võib tõendada näiteks abielutunnistus, abielulahutuse tõend või regionaalministri käskkiri.

 Isikuandmete töötlemisest ülikoolis

 

Õppekorralduse pealehele