Skip to main content

Õppeaine

Tartu Ülikooli õppeained on leitavad õppeinfosüsteemis. Õppeaines planeeritakse õppetöö igaks õppeaine toimumise semestriks koostatavas õppeaine versioonis.

Õppeaine versiooni infos sisalduvad aine kood, nimetus, õppejõu nimi, aine maht ainepunktides, aine üld- ja õpieesmärgid, aine sisu lühikirjeldus, ajakava, käsitletavate teemade loetelu, hindamistulemustest teatamise aeg, asukohaviited õppematerjalidele, hindamiskriteeriumid, õpiväljundite hindamise viisid (eksam või arvestus, kontrolltööd, referaadid jms). Õppeaines näidatakse, millise osa eksamihindest moodustavad jooksva hindamise tulemused, mis on eksamile pääsemise tingimuseks, millised on võlgnevuste likvideerimise võimalused ja muu õppeaine läbimiseks vajalik informatsioon.

Õppeaine infos tuuakse vajadusel välja aines osalemise piirangud, milleks võivad olla:

  • kohustuslikud eeldusained
  • läbitud õppekava(d)
  • läbitud õppeaine(d),
  • õppeaste (bakalaureuseõpe, magistriõpe jne)
  • õppekava
  • omandatud kvalifikatsioon
  • osalejate piirarv
  • õppevorm
  • õppetöö toimumiskoht


Kolme nädala jooksul õppeainele registreerumise algusest võib registreerumise piiranguks olla

  • valdkond, instituut või kolledž.


Õppeaine versioonid on avalikud ning kättesaadavad õppeinfosüsteemis järgmise õppeaasta ainete kohta alates 15. aprillist, võõrkeelsete õppeainete versioonid 1. märtsist (kuupäev kehtestatakse igaks õppeaastaks akadeemilises kalendris).

 

  ÕIS-is õppeainete otsimise juhend

 

Õppekorralduse pealehele

Õppekava ülesehitus

Õppeainetesse registreerumine

Eksamid ja arvestused

Õppeaine tagasiside küsitlus

#õppimine
Alanud on registeerumine proviisoriõppe täiendusõppeprogrammi

Käimas on registreerumine proviisori eriala täiendusõppekursusele Tartu Ülikoolis

Jaga
21.07.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine
Rasmus Kagge

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

Jaga
21.06.2022