Õppeastmed

Õppeastmeid on akadeemilises õppes kolm (vt joonis):

  • bakalaureuseaste, maht 180 EAP, nominaalõppeaeg 3 aastat
  • magistriaste, maht 120 EAP, nominaalõppeaeg 2 aastat
  • doktoriaste, maht 240 EAP, nominaalõppeaeg 4 aastat
Image

 

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme läbimisel saavutatakse bakalaureuse-, magistri- või doktoritasemele vastav haridus. Tase on kvalifikatsiooni asukoht kõrgharidussüsteemis.

Erandliku õppeastmestikuga on

  • arstiteaduse õppekava, maht 360 EAP, nominaalõppeaeg kuus aastat;
  • hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja õppekavad, maht 300 EAP, nominaalõppeaeg viis aastat.
     

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja õppekavade läbimisel omandatav haridus vastab magistritasemele. Arstiteaduse või hambaarstiteaduse lõpetanu võib asuda edasi õppima doktoriõppes või residentuuris eriarsti kutse saamiseks. Residentuur kestab 3-5 aastat. Proviisori õppekava läbinul on võimalik õpinguid jätkata doktoriõppes.

Õpingute mahtu mõõdetakse ainepunktides, mida üliõpilane saab õppeaine omandamisel. Iga õppeaine maht on fikseeritud õppeaine infos. Ühele ainepunktile vastab 26 tundi üliõpilase tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö ja praktika ning õpiväljundite hindamine.

 

Õppekorralduse pealehele

#õppimine
Ghent

Erasmus+ Euroopa-sisene konkurss 2023/2024

#õppimine
#4 Delta loengu pealdis

1. veebruaril toimub sarja „Delta loeng“ neljas üritus

#õppimine #rahvusvaheline
Religion

Enlight kutsub kandideerima kursusele „Kellele kuulub usk?“