Skip to main content

Õppeastmed

Õppeastmeid on akadeemilises õppes kolm (vt joonis):

  • bakalaureuseaste, maht 180 EAP, nominaalõppeaeg 3 aastat
  • magistriaste, maht 120 EAP, nominaalõppeaeg 2 aastat
  • doktoriaste, maht 240 EAP, nominaalõppeaeg 4 aastat
Image

 

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme läbimisel saavutatakse bakalaureuse-, magistri- või doktoritasemele vastav haridus. Tase on kvalifikatsiooni asukoht kõrgharidussüsteemis.

Erandliku õppeastmestikuga on

  • arstiteaduse õppekava, maht 360 EAP, nominaalõppeaeg kuus aastat;
  • hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja õppekavad, maht 300 EAP, nominaalõppeaeg viis aastat.
     

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja õppekavade läbimisel omandatav haridus vastab magistritasemele. Arstiteaduse või hambaarstiteaduse lõpetanu võib asuda edasi õppima doktoriõppes või residentuuris eriarsti kutse saamiseks. Residentuur kestab 3-5 aastat. Proviisori õppekava läbinul on võimalik õpinguid jätkata doktoriõppes.

Õpingute mahtu mõõdetakse ainepunktides, mida üliõpilane saab õppeaine omandamisel. Iga õppeaine maht on fikseeritud õppeaine infos. Ühele ainepunktile vastab 26 tundi üliõpilase tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö ja praktika ning õpiväljundite hindamine.

 

Õppekorralduse pealehele

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022