Õppelaen

Õppelaenu on õigus saada nii täis- kui ka osakoormusega üliõpilastel. Õppelaenu võivad taotleda ka need üliõpilased, kes ei ole Eesti kodanikud, kuid kellel on alaline elamisluba ning kelle õpingute kestus on kuus või enam kuud. 

Õppelaenu on õigus saada nii mitu korda, kui mitu aastat kestab nominaalne õppeaeg (sealhulgas ka pikendusaastal, kui nominaalsel õppeajal ei ole kõiki kordasid ära kasutatud). Akadeemilisel puhkusel olles õppelaenu taotleda ei saa.

Õppelaenu saab võtta õppeaasta jooksul ühe korra ajavahemikul 15. septembrist järgmise aasta 1. juunini. Esimese aasta üliõpilased saavad õppelaenu alates 1. oktoobrist (laenulepingu võib sõlmida juba augusti lõpus).

Õppelaenu väljastavad 

2023/2024. õppeaastal on õppelaenu maksimaalne suurus 3000 eurot. Õppelaenu tagatisena on nõutav kahe Eesti kodaniku käendus või Eestis asuv kinnisvara.

 

Õppelaenu tagasimaksmine 

Üliõpilasele on laenuintress 5% ning seda tuleb õppimise ajal tasuda üks kord aastas. Laenu tagasimaksmise ajal makstakse intressid laenusumma jäägilt vastavalt laenu tagasimaksegraafikule.

Õppelaenu tuleb hakata tagasi maksma hiljemalt 12 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist või muul põhjusel lahkumist (välja arvatud juhul kui 12 kuu jooksul õpinguid jätkatakse). Lõpetamise korral tuleb laenusumma koos intressidega tasuda laenusumma tagasimaksmisele asumisest arvates hiljemalt kahekordse nominaalse õppeaja jooksul. Laenusaaja, kes on õppeasutusest lahkunud enne selle lõpetamist, peab laenu koos intressiga tagastama pooleteisekordse õppeasutuses õpitud aja jooksul.


Soodustused

Õppelaenu tagasimaksmine ja intressi tasumine peatub laenusaaja ajateenistuses viibimise ajaks, kuni kolmeaastase lapse ühele vanemale lapsehoolduspuhkuse ajal kolmeks aastaks ja arst-residendil residentuuri lõpetamiseni, kui esitatakse pangale vastav taotlus. Soodustus hakkab kehtima avalduse esitamise päevast.

 

Lisainfo

  Haridus- ja teadusministeerium

  Õppelaenu saamist reguleerib riiklikul tasandil õppetoetuste ja õppelaenu seadus. 

 

Õppekorralduse pealehele