Autor:
Kantar Emor

Õppimine on moes: 55% Eesti elanikest soovib lähiaastatel end haridusalaselt täiendada

Kantar Emori värskest uuringust selgub, et 55% Eesti 25­–65-aastastest elanikest soovib järgneva kolme aasta jooksul mõnel koolitusel osaleda või end haridusalaselt täiendada, 35% neist juba järgneva aasta jooksul.

Uuringus kaardistati ka eestimaalaste teadlikkust uuest õpivõimalusest – mikrokvalifikatsioonidest (ehk mikrokraadidest, nanokraadidest). Mikrokraadiprogrammidest on kuulnud 22% inimestest, eriti noored ja tartlased. Esmamulje on üldjoontes positiivne. Mikrokraadide väärtust näevad eestimaalased peamiselt erialaste oskuste värskendamises või uute tööoskuste omandamises. Kui inimestele antaks valida mikrokraadiõppe või täienduskoolituse vahel, siis suurem osa valiks esimese (20% vs. 11%), kuigi see sõltub ka täpsetest asjaoludest (59%), näiteks koolitusteemast.

Koolitusi ja mikrokvalifikatsioone puudutav uuring viidi läbi 25–65-aastaste Eesti elanike seas kahes laines: elanike uuring viidi läbi perioodil 20.04.–27.04.2022 (valim 792), täpsemaid õpieelistusi kaardistav uuring viidi läbi perioodil 16.05.–02.06.2022 (valim 817).

Loe uudist Kantar Emori veebilehelt

Täpsemat infot Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab veebilehelt ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest.

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad

Tiia Epro

Mikrokraadiprogramm andis julgust ja uusi mõttekaaslasi

Tartu Ülikooli lõpetaja

Mikrokraadiprogramm avas ukse täiesti uude maailma