Professor Robert Alexy avalik loeng põhiseaduslikest õigustest

10. detsembril kell 12.15–14.00 peab Tartu Ülikooli aulas loengu Kieli ülikooli avaliku õiguse ja õigusfilosoofia emeriitprofessor, tunnustatud Saksa õigusfilosoof ja konstitutsionalist Robert Alexy, kes kõneleb teemal „Constitutional Rights, Proportionality, and Argumentation“ („Põhiõigused, proportsionaalsus ja argumentatsioon“).

Robert Alexy on õppinud õigusteadust Göttingeni ülikoolis. 1984. aastal habiliteerus ta Göttingeni Teaduste Akadeemia juures, alates aastast 1986 töötab Kieli ülikoolis. Aastatel 1994–1998 oli professor Alexy Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Saksa sektsiooni president. Alates 2002. aastast on ta Göttingeni Teaduste Akadeemia korraline liige. Ta on ka valitud arvukate Ladina-Ameerika (Brasiilia, Peruu, Argentina) ja Euroopa ülikoolide (sh Praha Karli, Coimbra, Antwerpeni ja Alicante) audoktoriks.

Täielikult välja arendatud põhiõigusliku argumentatsiooni teooria koosneb kolmest osast: printsiibiteooriast, ratsionaalse juriidilise diskursuse üldteooriast ja põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve teooriast. Robert Alexy on selle õigusteadusliku komplekslähenemise üks olulisemaid teoreetikuid ja alusepanijaid.

Sagedased on olukorrad, et kaks või enam põhiõigust on omavahel vastuolus ja nõuavad või lubavad erinevaid asju. Nende olukordade lahendamiseks on riigiõigusteaduses ja õigusteoorias välja töötatud põhiõiguste printsiibiteooria, mille üks olulisi komponente on proportsionaalsuse põhimõte. Algupäraselt põhiõiguste kollisiooni lahendamiseks välja töötatud teooria ja sellega kaasnev proportsionaalsustest on tänapäeval olulisel kohal ka põhiseaduslikkuse kohtulikus järelevalves.

Professor Alexy loeng toimub Nordrhein-Westfaleni liidumaa tööandjate liidu rahastatava pikaajaliste traditsioonidega Saksa-Eesti akadeemilise nädala Academica raames. 1997. aastal Saksa ja Eesti teaduskogukondade koostöökontaktide tõhustamise eesmärgil ellu kutsutud Academica jätkub sellest aastast loengusarjana. Professor Alexy loeng on järjekorras teine.

Loeng on inglise keeles. Kõik huvilised on oodatud kuulama.

PS! Professor Robert Alexy 10.12.2019 loeng on nüüd järelvaadatav UTTV-s.

Lisateave: Lauri Randveerrahvusvahelise koostöö peaspetsialist, 737 5510, 512 9996, lauri.randveer@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee