Rolf Harald Baayen

Image
Rolf Harald Baayen

Et tunnustada professor Rolf Harald Baayenit väljapaistva töö eest kvantitatiivse keeleteaduse metoodika arendamisel ja õpetamisel ning pikaajalise koostöö eest Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna keeleteadlastega, on Tartu Ülikool nimetanud ta audoktoriks keeleteaduse alal. 

Rolf Harald Baayen on sündinud 2. oktoobril 1958. Ta on õppinud teoloogiat ja üldkeeleteadust Amsterdami Vabas Ülikoolis ning sooritas samas 1985. aastal üldkeeleteaduse doctoraalexamen’i , mis vastab magistrikraadile. Ka doktorantuuri läbis ta samas ülikoolis üldkeeleteaduse alal ja kaitses 1989. aastal doktoriväitekirja „A corpus-based approach to morphological productivity. Statistical Analysis and Psycholinguistic Interpretation“. Amsterdami Vabas Ülikoolis läbis ta järgmisel aastal ka järeldoktorantuuri.

1990. aastal kutsuti Baayen Nijmegenisse Max Plancki Psühholingvistika Instituuti akadeemilisele tööle. 1998. aastal sai ta Hollandi teadusnõukogult Pionieri karjääri edendamise auhinna, mis võimaldas tal moodustada instituudis keeletöötlusele keskenduva uurimisrühma. 1998. aastal asus Baayen tööle ka Nijmegeni Radboudi Ülikoolis. 2006. aastal valis Hollandi Kuninglik Kunstide ja Teaduste Akadeemia ta Mulleri õppetooli hoidjaks ja temast sai samas ülikoolis kvantitatiivse lingvistika professor. Aastatel 2007–2011 oli ta kvantitatiivse lingvistika professor Kanadas Alberta Ülikoolis, kus juhtis võrdleva psühholingvistika laborit. 

2011. aastal omistati Baayenile Alexander von Humboldti professuur Saksamaal Tübingeni Ülikoolis, kus ta juhib uurimisrühma, kes uurib diskriminatiivse õppimise rolli keeletöötluses. 2012. aastal valiti ta Academia Europaea liikmeks. 2017. aastal sai ta Euroopa Teadusnõukogult (European Research Council, ERC) edasijõudnud teadlase grandi keeleanalüüsi projektiga WIDE, mille eesmärk oli süvendada teadmisi spontaanses kõnes sõnade produtseerimisest ja mõistmisest. 2022. aastal sai Baayen teise ERC grandi projektile SUBLIMINAL, milles keskendub keeletöötluse uurimisele ja modelleerimisele Aasia keelte põhjal. 

Baayen on avaldanud üle 200 publikatsiooni, mida on Google Scholari järgi tsiteeritud kokku üle 52 000 korra. Muu hulgas avaldas ta aastal 2008 keeleteadlastele mõeldud õpiku „Analyzing Linguistic Data“, milles tutvustab keeleanalüüsi kvantitatiivseid meetodeid. Ilmumise ajal oli see maailmas üks esimesi lingvistidele suunatud statistiliste meetodite õpikuid, mis on siiamaani keeleteadlaste hulgas laialdaselt kasutusel. Praegu on Rolf Harald Baayen psühholingvistika ajakirja The Mental Lexicon peatoimetaja.

Baayen on juhendanud 32 doktoriväitekirja, millest 25 on praeguseks kaitstud. Tal on olnud suur roll statistiliste meetodite õpetamisel keeleteadlastele. Lisaks on ta teinud koostööd eri rahvusest keeleteadlastega ning võõrustanud neid Hollandis, Kanadas ja Saksamaal. Samuti on Baayen korraldanud kvantitatiivsete meetodite töötube Põhja-Ameerika ja Euroopa ülikoolides, sh Tartu Ülikoolis.

Baayen on aidanud märkimisväärselt kaasa psühholingvistika ja kvantitatiivse lingvistika arengule Tartu Ülikoolis ja Eestis ning mõjutanud seda, kuidas Tartu Ülikoolis tänapäeval keeleteadust tehakse. Ta on Tartu Ülikoolis õpetanud loengukursusi statistiliste meetodite ja keele modelleerimise teemal. Neist esimene, 2012. aastal peetud kursus võimestas väga paljusid doktorante ja noorteadlasi rakendama keeleteaduses uudseid meetodeid. Baayenil on olnud sügav huvi eesti keele vastu ning ta on kasutanud eesti keelt näitena oma publikatsioonides ja testkeelena keelemudelites. Baayen kuulub ka Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakirja toimetuskolleegiumisse. Lisaks on ta juhendanud Eesti keeleteadlasi nende teaduskarjääri eri etappidel kvantitatiivse lingvistika ning keele morfoloogia töötlemise ja keele modelleerimise vallas. Koostöö temaga on arendanud ja arendab kindlasti ka tulevikus paljude Eesti keeleteadlaste teoreetilist ja metodoloogilist pädevust.