Selgusid teaduse elutööpreemia ja aastapreemia laureaadid

Teaduse elutööpreemia pälvis Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit ning aastapreemia laureaadid on kaasprofessor Priit Väljamäe, professor Pärt Peterson ja professor Kai Kisand, kaasprofessor Ebe Merilo ja professor Hannes Kollist ning professor Veronika Kalmus, emeriitprofessor Marju Lauristin, kaasprofessor Anu Masso, teadur Signe Opermann, emeriitprofessor Peeter Vihalemm ja professor Triin Vihalemm.

Ene-Margit Tiit on Eesti matemaatilise statistika õppesuuna alusepanija ja vastava teaduskoolkonna looja. Ta on tervete põlvkondade statistikute ettevalmistaja, teaduskeele arendaja ning ühiskonna statistilise kirjaoskuse tulihingeline ja edukas hoidja. Tema teadustöö suur siht on analüüsida ja leevendada ühiskonna põletavaid probleeme, alates abielulahutustest ja vaesusest ning lõpetades koroonaepideemiaga. Tema elutöö krooniks on panus sotsiaal- ja riigiteadustesse, eelkõige perekonna- ja demograafiliste uuringute statistilise aluse loomine Eestis, aga ka rahvaloendusel registrite ristkasutuse metoodika väljaarendamine. Terav ühiskondlik närv on viinud ta sageli avaliku debati keskmesse.

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest tunnustati aastapreemiaga kokku 11 Tartu Ülikooli teadlast. 

  • Üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessor Priit Väljamäe sai preemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli Tõrksate polüsahhariidide ensümaatiline lagundamine eest.
  • Molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson ja rakulise immunoloogia professor Kai Kisand said preemia arstiteaduse alal tööde tsükli Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse uuringud eest.
  • Taimebioloogia kaasprofessor Ebe Merilo ja molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist said preemia põllumajandusteaduste alal tööde tsükli Taimede kohanemine muutuvas kliimas eest.
  • Sotsioloogia professor Veronika Kalmus, emeriitprofessor Marju Lauristin, andmeuuringute kaasprofessor Anu Masso, meediasotsioloogia teadur Signe Opermann, emeriitprofessor Peeter Vihalemm ja kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm said preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja mõtestamine“ eest.

Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati kaks 40 000 euro suurust elutööpreemiat ning nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest kaheksa 20 000 euro suurust aastapreemiat. Tutvu kõigi laureaatidega Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Fotol teaduse elutööpreemia pälvinud Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit. Foto autor Andres Tennus

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Rektor Toomas Asser sai Soome presidendilt Alexander Stubbilt Soome Valge Roosi Rüütliordu I klassi komandöri aumärgi

Rektor Toomas Asser sai Soome presidendilt Alexander Stubbilt Soome Valge Roosi Rüütliordu I klassi komandöri aumärgi

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit