Autor:
Pixabay

Seminar „Kuidas toetada teadlasi eetilise teadustöö tegemisel?“

Eesti Teadusagentuur korraldab 22. septembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62) teaduseetika seminari „Kuidas toetada teadlasi eetilise teadustöö tegemisel?“.

Seminaril tutvustatakse 2023. aastal valminud uuringu „Eesti teaduseetika küsitluse metoodika väljatöötamine ja piloteerimine“ tulemusi ning arutatakse, millised on teaduseetika peamised proovikivid teadusasutuste vaatest. Seminari esimeses pooles tutvustab uuringu autor, Tartu Ülikooli praktilise eetika kaasprofessor Kadri Simm, milline on uuringu tulemuste põhjal Eesti teaduseetika seis ja millised probleemid vajavad veel lahendamist. Seejärel esinevad ettekannetega teadusasutused, kes tutvustavad lühidalt oma asutuse teaduseetika taristut, selle eeliseid ja puudusi ning teaduseetika edendamise tulevikuplaane. Seminar lõppeb teadlaste ja teadusasutuste esindajate aruteluringiga, milles otsitakse võimalikke koostöövõimalusi teaduseetika edendamiseks.

Registreeri end seminarile Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Neil, kes kohapeale tulla ei saa, on võimalik jälgida seminari otseülekannet ERR-i teadusuudiste portaalis Novaator.

 

PÄEVAKAVA 

 

 

9.45

Registreerumine ja tervituskohv 

10.15

Avasõnad (Renno Veinthal, HTM) 

10.25

Tervitus

10.30

Teaduseetika uuringu tutvustus (Kadri Simm, TÜ) 

11.00

Teadusasutuste ettekanded: Eesti Kunstiakadeemia (Pille Epner), Eesti Maaülikool (Katri Ling), Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool (Raili Nugin), Tartu Ülikool (Tõnis Karki

12.15

Lõuna

13.15

Aruteluring: Dan Bogdanov (AS Cybernetica, teadusdirektor), Kaire Innos (Tervise Arengu Instituut, teadusdirektor), Margit Sutrop (TÜ praktilise filosoofia professor, riigikogu liige), Katrin Niglas (Tallinna Ülikool, teadusprorektor)

14.40

ETAG-i edasine tegevus (Marten Juurik

14.55

Lõppsõnad

 

Doktorantide kolme minuti loengute konkursi parimad

Parimad välkkõnelejad rääkisid matemaatikast, majandusest ja märgaladest 

Tõnu Esko tutvustamas uut strateegiat

Tartu Ülikool aitab viia Eesti tervisetehnoloogia sektori rahvusvahelisele tasemele

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“