Septembris algab teaduskoostöö projekt Enlight Rise

1. septembril algab kolmeaastane projekt Enlight Rise, mis keskendub eelkõige teaduskoostööle ja noorteadlastele ning toetab oma tegevusega Enlighti võrgustiku tööd. Enlight Rise’i projekti partnerid on samad, kes Enlighti võrgustikus.

Projekti eesmärk on muutuda koos võrgustiku partneritega konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks, võimendades seejuures oma tugevaid külgi ning kasutades ära innovatsioonipotentsiaali ja partnerlussuhteid, et siis ühiselt edendada rohelisemat, tervislikumat ja kestlikumat Euroopat.

Enlight Rise’i põhivaldkonnad on tervis ja heaolu, kliimamuutused, energia ja ringmajandus, võrdsus ning digilahendused.

Enlight Rise’i projektiga

  • kehtestatakse ühiste teadus- ja innovatsioonimeetmete jaoks pikemaajaline ärimudel ning luuakse ühine teadus- ja innovatsioonitegevuse tugirühm,
  • otsitakse teadusuuringute vastastikust koostoimet ja algatatakse suure innovatsioonipotentsiaaliga juhtprojekte,
  • võimaldatakse digitaalsete teadustaristute jagamist, samal ajal võrreldes ning optimeerides digitaalse innovatsiooni ja tehisintellekti ühiskondlikku mõju,
  • tugevdatakse koostööd ettevõtlussektori ja kodanikuühiskonnaga,
  • edendatakse avatud teadustavasid ja avalikkuse kaasamist,
  • suurendatakse teadlaskarjääri atraktiivsust,
  • kujundatakse tava lähtuda teadustöös ja innovatsioonis mõjust, mida soovitakse saavutada.

Enlight on Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd. Võrgustikku on koondunud üheksa klassikalist Euroopa teadusülikooli. Samad partnerid on ka Enlight Rise’i projektis. Enlight Rise'i projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 101035819 alusel.

Lisateave: Viktoriia Biliaieva, Tartu Ülikooli grandinõustaja, 5673 8425, viktoriia.biliaieva [ät] ut.ee