Autor:
Andero Kalju

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Sel aastal karmistatakse kõrghariduse esimesel ja teisel astmel tasuta õppima asumise tingimusi. Sisseastumise infosüsteemi (SAIS) on lisatud funktsioon, mille abil on võimalik kontrollida oma tasuta õppimise õigust.

Igaüks, keda huvitab uue kõrghariduse omandamine, saab SAIS-ist Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud kõrgharidusandmete põhjal vastuse, kas ja millal on tal on võimalik soovitud õppeastmel tasuta õppima asuda. Selleks tuleb logida SAIS-i sisse, klõpsata avalehel rohelist kasti „Kontrolli“ ja valida soovitud õppeaste. Tuleb meeles pidada, et hoolimata kontrollmoodulis kuvatavatest tulemustest ei rakenda Tartu Ülikool tasuta õppimise piirangut õpetajakoolituse ja tugispetsialistide erialadel õppima asujatele. Arvestades õpetajate järelkasvu vajadust on oluline, et ükski tulevane õpetaja ei lükkaks õpinguid edasi tasuta õppimise võimaluse puudumise pärast.

Kõrgharidusseaduse muudatusega soovib riik võimaldada tasuta kõrgharidust rohkematele inimestele ja anda paremad väljavaated ka neile, kes võisid seni kõrvale jääda vabade õppekohtade puuduse tõttu. Eestis ligikaudu 7% bakalaureuse- ja 15% magistriõppesse vastuvõetutest on varem omandanud sama või kõrgema taseme hariduse. „Teist korda tasuta õppimise piiramine peaks aitama hoida kokku nappe ressursse kõrghariduses,“ selgitas Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk. „Loodetavasti toetab see ka teadlike ja hästi läbimõeldud valikute tegemist. On lootus, et rangemad reeglid kasvatavad üliõpilaste vastutustunnet ja valmisolekut pingutada, selle asemel et esimeste raskuste tekkimisel õpingud katkestada, kuna on lihtne uuesti proovida.“

Varasem kõrgharidus ei takista kandideerimist ja uuesti õppima asumist tasulisel õppekohal või muul õppeastmel. Lisaks saab oskusi arendada ja teadmisi värskendada ka täienduskoolitusel või mikrokraadiõppes.

Tasuta õppimise piirangute kohta saab rohkem lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt ning Tartu Ülikooli veebilehelt

Enlighti logo

Mis on Enlight? Võrgustiku võimalused ülikooliperele

Erasmus+ õpirände koordinaatorid valdkondades

TÜ akadeemilistest üksustest leiad Erasmuse õpirände koordinaatorid
Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava.

Kaheksateistkümneaastaselt teadust tegema