Autor:
Marja-Liisa Plats

Tartu observatooriumi stipendiumide laureaadid esitlesid oma teadustööd

13. novembril esitlesid Tartu observatooriumi stipendiumi pälvinud doktorandid Jad-Alexandru Mansour, Ric Dengel ja Ian-Andreas Rahn majasisesel seminaril oma teadustööd.

Image
Jad-Alexandru Mansour - Tartu Ülikool
Jad-Alexandru Mansour (autor: Marja-Liisa Plats)

Jad-Alexandru Mansour sai Ernst Julius Öpiku nimelise stipendiumi

Jad-Alexandru Mansour alustas õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes 2022. aasta sügissemestril. Tema doktoriväitekirja teema on kosmiliste tühikute leidmine galaktikate suuremastaabilises ruumilises jaotuses  J-PAS-vaatlusprogrammi andmete põhjal ja nende tühikute omaduste uurimine. Jadi juhendajad on Tartu observatooriumi kaasprofessor Antti Tamm ja teadur Lauri Juhan Liivamägi.

Ernst Julius Öpiku nimeline stipendium loodi 1997. aastal. Öpik oli Eesti astronoom ja üks meie astronoomiakoolkonna rajajaid.

Image
Antti Tamm ja Ric Dengel - Tartu Ülikool
Antti Tamm ja Ric Dengel (autor: Marja-Liisa Plats)

Ric Dengelile anti Charles Villmanni nimeline stipendium

Ric Dengel jõudis Tartu Ülikooli 2022. aastal. Ta teeb kaasa OPIC-u projektis ja tema töö on uurida, kuidas masinõppe abil kosmosekaameratelt võimalikult efektiivselt teavet saada. Rici juhendajad on Tartu observatooriumi kaasprofessor Mihkel Pajusalu ja Luleå Tehnikaülikooli kosmosetehnoloogia süsteemide professor Rene Laufer.

Eesti astronoomi ja atmosfäärifüüsiku Charles Villmanni nimeline stipendium loodi 2012. aastal.

Image
Ian-Andreas Rahn - Tartu Ülikool
Ian-Andreas Rahn (autor: Marja-Liisa Plats)

Ian-Andreas Rahni tunnustati Juhan Rossi nimelise stipendiumiga 

Ian-Andreas Rahn on Tartu observatooriumi teise aasta doktorant veekogude kaugseire töörühmas. Tema uurimistöö eesmärk on tuvastada kaugseiremeetodite abil muutuvast kliimast tingitud fütoplanktoni õitsengud järvedes ja rannikuvetes. Ian-Andrease juhendajad on Tartu observatooriumi kaasprofessorid Kersti Kangro ja Krista Alikas.

Juhan Rossi nimeline stipendium anti tänavu välja 18. korda. Ross oli Eesti atmosfäärifüüsik ja taimkatte kiirguslevi uurija.

Tartu observatooriumi stipendiume jagatakse igal sügisel. Otsuse stipendiumide saamise kohta teeb Tartu observatooriumi nõukogu. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ja osalemine teadustöös.

Test

Eesti keele oskuse testimine

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

raha

Erasmus+ stipendium semestriõpinguteks