Tartu Ülikool ja Eesti Linnade Liit sõlmisid koostööleppe

Lepingus on erilisel kohal ülikooli potentsiaali rakendamine linnade arendustegevuses. Leping sätestab ülikooli ja ELL-i koostöö linna- ja regionaalpoliitika, avaliku halduse, keskkonnakaitse, infotehnoloogia ning sotsiaalpoliitika valdkondades.

TÜ rektori Alar Karise sõnul on antud leping Tartu Ülikooli jaoks oluline ülikooli missiooni kolmanda samba – ühiskonna teenimise seisukohalt. "Ülikool saab anda linnade ja omavalitsuste arengusse oma panuse rakendusuuringute läbiviimise, spetsialistide koolitamise, loengute ja seminaride korraldamise kaudu. Samuti osaleb ELL-i esindaja ülikooli regionaalnõukogu töös," ütles Karis.

Lepingu järgselt teostab ülikool ELL-i soovil erinevates valdkondades ekspertiise, konsulteerib ELL-i virtuaalse info edastamise ja audiovisuaalsete süsteemide loomise osas, valmistab ette avaliku halduse spetsialiste orienteeritusega teenistuseks kohalikes omavalitsustes ning korraldab vastavalt ELL-i tellimusele täiendkoolitusi. Samuti tutvustab ülikool infopäevade kaudu ELL-i liikmetele oma teadus- ja arendustegevust.

ELL omakorda pakub TÜ üliõpilastele kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkonda käsitlevaid uurimisteemasid, tutvustab ülikoolile kõrgharidusega spetsialistide rakendusvõimalusi oma liikmete juures ning toetab vastastikuse huvitatuse põhimõttel üliõpilaste õppepraktika sooritamist ELL-i liikmete juures.

Leping sõlmiti eesmärgiga tihendada ja arendada Tartu Ülikooli koostöösidemeid Eesti Linnade Liidu ja selle liikmetega. Lepingu näol on tegemist raamleppega, täpsemad koostööplaanid pannakse paika ELL-i ja ülikooli igasügisestel läbirääkimistel.

Lisainfo: TÜ regionaaltegevuse peaspetsialist Jan Seepter, tel 737 6603, 526 2512

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press