Tartu Ülikool korraldab võrdsuse ja võrdõiguslikkuse teemalist talvekooli

Tartu Ülikool kutsub kõiki magistri- ja doktoriõppe tudengeid osalema 15.–19. novembrini 2021 toimuvas virtuaalses talvekoolis „Equity and Equality in Education and Medicine“, kus keskendutakse võrdsusele ja võrdõiguslikkusele hariduses ning meditsiinis. Talvekooli saab registreeruda kuni 31. oktoobrini ning osalemine on kõigile tasuta!

Virtuaalne talvekool keskendub võimalustele ja raskustele võrdsuse ja võrdõiguslikkuse tagamisel tänapäeva Euroopas. Kursuse ülesehitus järgib arusaama, et keerulise süsteemi, näiteks kliima mõistmiseks peate süsteemi tundma õppima erinevatest vaatenurkadest. "Võrdsest kohtlemisest ja võimaluste pakkumisest räägitakse eelkõige vähemusgruppi kuuluvate inimeste heaolu ja õigluse kontekstis, kuid tegelikult on võrdne ja õiglane kohtlemine seotud kõikide inimestega. Läbimõtlemata süsteemid võivad tekitada suurt kahju nii sellega kokkupuutuvatele inimestele kui ka ühiskonnale laiemalt, olles vesi näiteks sotsiaalse ebavõrdsuse, palgalõhe või populistidest propagandameistrite veskile," sõnas talvekooli peakorraldaja Heidi Maiberg.

Talvekoolis toimuvad ettekanded ja paneeldiskussioonid Tartu, Uppsala, Ghenti, Bordeaux, Gottingeni ja Gröningeni ülikoolide ekspertide ja osalevate üliõpilaste vahel. Samuti tehakse rühmatöid, kus osalejad lahendavad reaalseid probleeme. Erilist rõhku pannakse meditsiini- ja haridussüsteemile, kuna need valdkonnad mõjutavad paljusid inimesi.

Talvekooli on oodatud registreeruma kõikide erialade magistri- ja doktoriõppe tudengid.

Talvekooli korraldatakse Enlighti koostöövõrgustiku raames ning seal osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist (Genti Ülikool, Göttingeni Ülikool, Tartu Ülikool, Baskimaa Ülikool, Bordeaux' Ülikool, Galway Iirimaa Riiklik Ülikool, Groningeni Ülikool, Uppsala Ülikool, Bratislava Comeniuse Ülikool).

Lisateave: Heidi Maiberg, talvekooli peakorraldaja, heidi.maiberg@ut.ee