Tartu Ülikool kutsub üliõpilasi Gentis toimuvale õpetamisteemalisele konverentsile

18. ja 19. novembril toimub Belgias Gentis Enlighti võrgustiku esimene õpetamisteemaline konverents, millel keskendutakse ülikoolis toimuvale vastastikusele õppimisele. Tartu Ülikool pakub viiele üliõpilasele võimalust konverentsil tasuta osaleda.

Konverentsi „Learning from and with each other – peer learning across all levels of the university“ teemad on probleemipõhine õpe, üldoskused ja maailmakodaniku oskused, kaasav ja keskkonnasõbralik õpiränne ning paindlik õpe, suhtlus kohalike sidusrühmadega ja hariduse kvaliteedi tagamine.

Tutvu konverentsikavaga Enlighti kodulehel.

Konverentsile saab registreeruda 7. oktoobrini e-posti aadressil enlight@ut.ee. Kirjuta e-kirja paari lausega, miks soovid konverentsil osaleda, ja märgi oma õppekava. Viis konverentsile minejat tehakse teatavaks 8. oktoobril.

Tartu Ülikool katab osalevate üliõpilaste sõidu- ja majutuskulud.

Lisateave: Tiina Jaksman, Enlighti projektijuht Tartu Ülikoolis, 737 6167, tiina.jaksman@ut.ee