Autor:
Scott Graham, Unsplash

Tartu Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid kõrghariduse rahastuskokkuleppe

Rektor Toomas Asser ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli vahelise 2023. aasta kõrghariduse rahastuskokkuleppe, mis annab ülikoolile selle aasta rahastuse suhtes vajaliku kindlustunde. 

Leppe järgi moodustavad kõrghariduse tegevustoetus, sihttoetused, doktoranditoetuse, üliõpilaste tulemusstipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse fondid kokku 84,4 miljonit eurot. Muu hulgas on 

  • kõrghariduse tegevustoetus 63,8 miljonit eurot ja see kasvab riigieelarvestrateegias kokkulepitud tempos. See võimaldab leevendada senist rahastamismuret ja suurendada töötajate palkade konkurentsivõimet; 
  • sihttoetus 10,3 miljonit eurot, mis sisaldab näiteks ligi 5 miljonit eurot õpetajakoolituse ja tugispetsialistide vastuvõtu suurendamiseks, 1,5 miljonit eurot Ukraina päritolu üliõpilaste õpingute toetamiseks ja lisatoetust eesti keele õppe tugevdamiseks; 
  • nooremteadurite töötasu fond 6 miljonit eurot ja doktoranditoetus 3,2 miljonit eurot.

2023. aasta teadus- ja arendustegevuse vahenditeks eraldatakse 25,3 miljonit eurot ja kõige suurema osa sellest moodustab teaduse baasfinantseerimiseks kuluvad 23,5 miljonit eurot.  

Ülikoolile eraldatud tänavuse tegevustoetuse maht on eelarvesse planeeritust 2,5 miljoni euro võrra suurem. Nõukogu 13. märtsi väljasõiduistungil tegi rektor ettepaneku jagada raha valdkondadele palgatoetuseks, arvestades 2023. aasta eelarvega kinnitatud proportsioone. Nõukogu liikmed nõustusid, et praegu on ülikooli strateegiline eesmärk akadeemiliste töötajate töötasude suurenemine, seega on lisaeelarve raha kasutamise ettepanek põhjendatud. 

Tartu_Ülikooli_virtuaaltuuri_kaart_Allikas_Tartu Ülikool.png.png

Vaata oma tulevasi õpperuume, ühiselamut või ratta parkimise võimalusi uuendatud virtuaaltuurist

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Tudengipaar botaanikaaias

Tartu Ülikooli muuseumide välinäitusel Tallinnas tutvustatakse teadlas- ja tudengielu