Tartu Ülikool ootab uude paindlikusse magistriõppesse juhtimiskogemusega spetsialiste

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut avab 2021/2022. õppeaasta sügissemestril uue magistriõppekava „Juhtimis- ja digikommunikatsioon“. Pooleteiseaastase sessioonõppe sihtrühm on eelkõige juhid ja spetsialistid, kelle töö nõuab ka kommunikatsiooniteadmisi.

„Juhtimis- ja digikommunikatsioon“ on osaajaga 60 EAP mahus magistriõppekava, mis on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes otsivad erialakogukonna tuge digikeskkondades toimuva kommunikatsiooni mõtestamisel ja soovivad kogemuspõhist tagasisidet.

„Koroonapandeemia suunas meid suurel määral digikeskkondadesse ja näib, justkui oleksime seal tegutsedes õppinud uuesti omavahel suhtlema. Kuid ka sellises suhtluses on omad seaduspärad ja uues õppekavas nendega tegelemegi, ammutades inspiratsiooni juba end tõestanud teadmistest inimkommunikatsiooni kohta,“ kirjeldas õppekava sisu programmijuht Ragne Kõuts-Klemm.

Õppetöö on üles ehitatud kogemustevahetusele – magistrandid saavad võimaluse õppida kogenud mentorite juhendamisel üksteise kogemustest. „Aastatega omandatud töökogemus on hea stardipagas, mille põhjal uue kraadi omandamist alustada,“ ütles Kõuts-Klemm.

Õppekava võimaldab töötaval õppijal omandada teadmisi ja oskusi süsteemselt ning sobivas tempos. Kuna sessioonõpe on paindlik, saavad selles osaleda ka väljaspool Tartut elavad ning õppimise, töö ja muude kohustuste vahel tasakaalu otsivad õppijad. „See pakub õppimisvõimalust ka neile, kes on seni peljanud, et täiskoormusega õppekava ei mahu muu elu kõrvale,“ kinnitas programmijuht.

Pooleteiseaastase juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava alusel õppima asumise eeldus on bakalaureusekraad ning vähemalt kolmeaastane töökogemus keskastme juhi või tippspetsialistina, kes on täitnud ka juhtimisülesandeid. Õpe on tasuline.

Õppekava temaatikaga aitavad huvilistel tutvuda avatud veebiloengud ja -infotunnid. 28. aprillil kella 15.00–16.30 peab Maria Murumaa-Mengel avaliku loengu „Košmaarne kommunikatsioon digikanalites“ ja 13. mail kella 16.00–17.30 toimub Kaspar Kruubi loeng „Delegeerimise kiirkursus“. Avalikesse loengutesse tuleb eelregistreeruda. Õppekava infotunnid on 18. mail kella 16.30–17.30 ja 11. juunil kella 11.00–12.00. Infotundide toimumisega seoses tasub silm peal hoida instituudi Facebooki või kodulehel, kust leiab ka muud lisateavet.

Kandidaatide vastuvõtt on SAIS-is juba alanud. Tutvu õppetasu ja sisseastumise infoga Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kodulehel.

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Infotund: teenuste disain ja juhtimine

INFOTUND: Teenuste disain ja juhtimine