Foto:
Karin Allik

Tartu Ülikool pakub ettevõtete ja asutuste töötajatele tasuta kursusi

Juba alates 2020. aastast on Tartu Ülikool pakkunud Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"  raames töötavatele täiskasvanutele tasuta koolitusi, mille laiem eesmärk on töötajate oskuste arendamine ja konkurentsivõime tõstmine ning seeläbi tööprotsesside tõhustamine. Kolme aasta jooksul on tasuta kursustel osalenud juba üle 1600 täiendusõppija.

2022-23. õppeaastal pakuvad ülikooli struktuuriüksused 24 kursust erinevatest valdkondadest – andmeteadusest ja vesinikutehnoloogiast käsitöö ja eesti ametikeeleni. Kaheksa kursust algab oktoobris ja üheksa novembris. Kursuste vastu on olnud suur huvi ja seetõttu on mõnel kursusel registreerumine juba lõppenud, kuid mitmetega on võimalik veel liituda.

Näiteks saab veel registreeruda 3. oktoobril algavale, täna väga aktuaalset teemat käsitlevale veebipõhisele kursusele „Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused“, mis tutvustab uudseid energia salvestamise ja muundamise seadmete töö põhiprintsiipe ning internetipõhiseid lahendusi tarkade võrkude ja energiasalvestuskomplekside juhtimiseks.

Kõikide programmi raames pakutavate Tartu Ülikooli kursustega saab tutvuda kodulehel ut.ee/tasuta-koolitused-ettevotete-tootajatele

Lisateave:

Ülle Kesli
elukestva õppe keskuse täiendusõppe peaspetsialist

737 6213

ulle.kesli@ut.ee

#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
Uudishimu päev

Uudishimu päeval saab jälgida Tartu Ülikooli videoloenguid ja osaleda viktoriinil

#täiendusõpe
Kaustikud dokumentidega laual.

Mikrokraadiprogramm "Haldusõigus praktikutele"