Tartu Ülikooli ergutusgrant annab teadlasele aega Euroopa Teadusnõukogu granditaotluse kirjutamiseks

Et õhutada teadlasi taotlema Euroopa Teadusnõukogu grante ja anda neile taotluse kirjutamiseks vaba aega, töötas grandikeskus 2021. aastal välja 10 000 euro suuruse ergutusgrandi. Esimeses, katsevoorus sai eelmisel aastal toetuse 16 teadlast. Teine taotlusvoor toimub juba kevadel 2022 ja sellesse kaasatakse kuni 20 teadlast.

Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) grandid on maailma ühed mainekamad ja suuremad individuaalsed teadusgrandid. Tartu Ülikoolis võiks olla suur hulk paljutõotavaid taotlejaid, kuna aasta-aastalt on oma erialal mõjukate teadlaste arv meil aina kasvanud. Paraku on üks peamisi takistusi eduka granditaotluse kirjutamisel akadeemiliste töötajate ajapuudus. Et õhutada teadlasi ERC grante taotlema, on grandikeskus välja töötanud ülikoolisisese rahastusmeetme „ERC ergutusgrant“. 

ERC ergutusgrandi taotlemiseks peab kandidaadil olema aktiivne töösuhe Tartu Ülikooliga. 2022. aastal saab ergutusgranti taotleda ERC alustava, väljakujunenud ja uuendusena ka edasijõudnud teadlase uurimistoetuse (vastavalt Starting GrantConsolidator Grant ja Advanced Grant) püüdmiseks ning selle summa on 10 000 eurot. Toetus antakse instituudile, kes saab seda koos grandile kandideeriva teadlasega kasutada otseste kulude (nt palgakulude) katteks, et vabastada teadlane taotluse kirjutamise ajaks muudest, näiteks õppe- ja teadus-administratiivsetest kohustustest. Samuti saab toetusest katta nõustamise, keeletoimetamise ja muid taotluse kirjutamisega seotud kulusid (v.a üldkulud).

Taotlusdokumente ootab grandikeskus 15. märtsini. Täpsem info ja juhised, kuidas ergutusgranti taotleda, on kirjas Tartu Ülikooli siseveebi uudises

Rektoraat andis ergutusgrandi projektile oma heakskiidu 22. juuni koosolekul ja toetusi eraldatakse teadlastele arengufondist. Teadlased, kes ei taotle või ei saa Tartu Ülikooli ergutusgranti, võivad sellegipoolest pöörduda otse ERC-sse ja kasutada teisi grandikeskuse tugiteenuseid.

Pildil on kunstiline tõlgendus mustast august. Illustratsiooni allikas Pixabay

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd "Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine"

Lodumets

Eesti märgade elupaikade seisund on väga nukker