Tartu Ülikooli grandikeskus kuulutas välja ERC ergutusgrandi kolmanda taotlusvooru

Tartu Ülikooli grandikeskus on alates 2021. aastast andnud välja ergutusgranti, mille eesmärk on anda Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) rahastust taotlevale teadlasele taotluse kirjutamiseks vaba aega ja hüvitada selle ettevalmistuskulusid. 2023. aasta voorus antakse kuni kümnele teadlasele välja 10 000-eurone ergutusgrant, mida saab taotleda 20. veebruarist 12. märtsini. Lisaks rahalisele toetusele nõustavad teadlasi grandikeskuse kirjutamisüksuse eksperdid.

ERC grandid on ühed maailma mainekamad ja suuremad individuaalsed uurimistoetused. Tartu Ülikoolis võiks olla suur hulk lootustandvaid ERC kandidaate, ent teadlaste ajapuudus ja vähene sisuline tugi projektiidee sõnastamise ja taotluse kirjutamise etapis ei võimalda neil sageli konkurentsivõimelist taotlust esitada. Et õhutada teadlasi ERC grante taotlema, pakub grandikeskus ülikoolisisest ergutusgranti, mis koosneb nii rahalisest kui ka sisulisest toest taotluse ettevalmistamisel. Ergutusgrandist saab muu hulgas hüvitada taotluse ettevalmistamise kulusid, näiteks andmete kogumiseks, konsultatsioonideks, keeletoimetuseks ja jooniste vormistamiseks.

Ergutusgrandi taotlemiseks peab kandidaadil olema aktiivne töösuhe Tartu Ülikooliga ja teadlast ERC rahastuse saamise korral vastuvõttev asutus (Host Institution) peab samuti olema Tartu Ülikool.  2023. aastal saab ergutusgranti taotleda ERC alustava, väljakujunenud ja kogenud teadlase uurimistoetuse(vastavalt Starting Grant, Consolidator Grant ja Advanced Grant) taotlemiseks. 10 000-eurone toetus antakse instituudile, kes saab seda koos grandile kandideeriva teadlasega kasutada otseste kulude (nt palgakulude) katteks. Nii saab teadlase taotluse kirjutamise ajaks vabastada muudest, näiteks õppe- ja teadus-halduslikest kohustustest. Samuti saab toetusest katta nõustamise, keeletoimetamise ja muid taotluse kirjutamisega seotud kulusid (v.a üldkulud).

Taotlusdokumente ootab grandikeskus 12. märtsini. Täpsem info ja juhised, kuidas ergutusgranti taotleda, on kirjas Tartu Ülikooli siseveebi uudises

Digibio

Raport: Iduettevõtetel tasub vaadata rakutüvede digitaliseeritud arendamise suunas

Kunstiajaloo professor Anu Mänd räägib inauguratsiooniloengul keskaja visuaalkultuurist

Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Anu Mänd peab oma inauguratsiooniloengu „Kas keskaja kunsti ajalugu on kunstiajalugu?“ kolmapäeval, 4. oktoobril kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.