Tartu Ülikooli rektori kandidaatide väitluskoosolek

4. aprillil kell 15.00 toimub ülikooli aulas rektorikandidaatide väitluskoosolek. Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad professor Toomas Asser, professor Raul Eamets ja professor Jaak Vilo. Väitluskoosolekut veavad eest valimiskomisjoni esimees professor Raili Marling ja meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilane Renar Kihho. Väitluskoosolekut saab jälgida ka UTTV-st ja üritusel on sünkroontõlge.


Rektori valib 20. aprilli valimiskoosolekul viieks aastaks valimiskogu, kelle nimekiri kinnitatakse 3. aprilli seisuga. 20. aprilli koosolekul osalevad vaid valimiskogu liikmed: ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogusse ei arvata professoreid, kes viibivad 3. aprilli seisuga kehtiva kokkuleppe järgi valimispäeval tasustamata puhkusel. Valimiskogusse ei arvata ka isikuid, kes on esitatud kandidaadiks.   

Valimised toimuvad kohapeal ja hääletada saab üksnes pabersedeliga. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest.    

Loe rektori valimistest lähemalt ülikooli kodulehelt.

Physicum

Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank

Tartu Ülikooli keemia instituut

Keemia instituudi uueks juhiks valiti füüsikalise keemia teadur Piret Pikma

TÜMRI fassaad

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktoriks valiti taas professor Maia Kivisaar