Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutuse patrooniks saab Sirje Karis

Vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karis võttis vastu ettepaneku asuda Tartu Ülikooli Sihtasutuse patrooniks. Ametlik patrooniks nimetamine toimus teisipäeval, 14. juunil sihtasutuse stipendiaatide vastuvõtul.

Tartu Ülikooli Sihtasutus loodi 1997. aastal eesmärgiga toetada heade akadeemiliste eeldustega üliõpilaste õpinguid ja kasvatada seeläbi Eesti haritlaskonnale tugev akadeemiline järelkasv. Sihtasutus on avalikes huvides tegutsev heategevuslik ühing, mille hallata on üle 90 stipendiumifondi. Tegutsemisaastate jooksul on välja antud üle 1500 stipendiumi ning tunnustatud üliõpilaste õppe- ja teadustööd 2,4 miljoni euroga.

„Sihtasutus on pikki aastaid töötanud ilma patroonita, asutamisest alates on sihtasutusel olnud vaid üks patroon – president Lennart Meri,“ ütles sihtasutuse juhataja Katriin Fisch-Uibopuu. „Nüüd saame vana traditsiooni taaselustada, aga eelkõige on meil hea meel uue ja põneva koostöö alguse üle.“

Sirje Karis ütles, et soovib kõrgharidust toetava heategevuse ja annetamisega julgustada just omanäolisi ja oma valdkonnas kirglikke tudengeid. „Oleks kitsendav taandada akadeemiline suutlikkus ainult suurepärastele või väga headele hinnetele, märkamata tudengi süvenemisvõimet, väitlemisjulgust, küsimuste esitamise ja neile vastuste leidmise oskust, olgu tegemist humanitaar- või reaalainetega,“ sõnas Karis.

Sihtasutuse patroon aitab väärtustada heategevust ja annetuskultuuri, pidades silmas kõrghariduse kestlikkust ja üliõpilaste toimetulekut. Uuringud näitavad, et õppimise kõrvalt töötab Eestis üle 60% üliõpilastest. Sihtasutuse eesmärk on aidata üliõpilastel pühenduda õppetööle ning aidata neil samal ajal oma olme- ja õppekuludega toime tulla. Tartu Ülikooli üliõpilasi saab sihtasutuse kaudu toetada, kui teha annetus mõnda olemasolevasse fondi, aidata kaasa käimasolevale kampaaniale või luua uus omanimeline stipendiumifond.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Tudengipaar botaanikaaias

Tartu Ülikooli muuseumide välinäitusel Tallinnas tutvustatakse teadlas- ja tudengielu

Portfoolio

Visuaalmeedia talituse tehtud tööd.